POLITICS

กคช. ลงพื้นที่ชุมชนดินแดงสํารวจอาคาร ที่ได้รับความเสียหายจากการชุมนุม

จากการชุมนุมทางการเมืองบริเวณแยกสามเหลี่ยมดินแดง ส่งผลกระทบให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดงซึ่งอยู่ในความดูแลของการเคหะแห่งชาติได้รับผลกระทบจากการชุมนุมดังกล่าว นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และนายสุรพล อริยบัญโญทัย ผู้อำนวยการฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง 1 (ชุมชนดินแดง) ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย ของอาคารและห้องพักอาศัย พร้อมรับฟังปัญหาจากผู้อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว

นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่าจากกรณีที่มีการชุมนุม ทางการเมืองบริเวณแยกสามเหลี่ยมดินแดง ทำให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดงได้รับผลกระทบจากการชุมนุม ดังกล่าวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ได้ลงสำรวจ ความเสียหายของอาคารและห้องพักอาศัยในโครงการเคหะชุมชนดินแดง ซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่อยู่ใน ความดูแลของการเคหะแห่งชาติ

“จากการสำรวจพบว่ากระจกภายในห้องพักอาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (อาคารแปลง G) ได้รับความเสียหาย จำนวน 3 ห้อง เบื้องต้นประเมินมูลค่าความเสียหาย จำนวน 30,000 บาทแต่เนื่องจากอาคารดังกล่าวมีประกันภัยอาคารชุดกับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) การเคหะแห่งชาติ จึงได้เร่งประสานกับบริษัทประกันภัยฯ ดำเนินการซ่อมแซมและเปลี่ยนกระจกให้กับผู้อยู่อาศัยต่อไป นอกจากนี้กระจกภายในห้องพักอาศัยโครงการเคหะชุมชนดินแดง 1 อาคารแฟลตที่ 1 และ 2 ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกัน จำนวน 4 ห้อง และอีก 1 ห้อง ถูกผู้ชุมนุมบุกเข้าห้องจนทำให้ประตูห้องได้รับความเสียหาย และไม่สามารถใช้การได้ เบื้องต้นได้มีการประเมินมูลค่าความเสียหายทั้ง 5 ห้อง เป็นเงิน2,000 บาท ซึ่งการเคหะแห่งชาติจะเร่งดำเนินการเปลี่ยนกระจกและประตูให้กับผู้อยู่อาศัยต่อไป”

นอกจากนี้ยังได้รับฟังปัญหาจากผู้อยู่อาศัยและผู้ประกอบการค้ารายย่อยในชุมชนดินแดง ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองและผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 โดยนายธเนศ เนินผา ผู้เช่าจัดประโยชน์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บริเวณอาคารแฟลตที่ 1 ได้ให้สัมภาษณ์ในไลฟ์สดของเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Reporters จากกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนลงพื้นที่ บริเวณแยกดินแดงว่า ปัจจุบันตนไม่สามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติจึงมีความประสงค์ให้การเคหะแห่งชาติดำเนินการช่วยเหลือ ดังนี้ 1. พิจารณาปรับลดค่าเช่ารายเดือนและค่าธรรมเนียม รายปี 2. พิจารณาเรื่องการปรับเพิ่มค่าเช่าและค่าธรรมเนียมรายปีที่เพิ่มขึ้น 5% ทุกปี 3. ในช่วงระยะเวลา ที่ตนเองและครอบครัวติดเชื้อโควิด – 19 ไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาให้ความช่วยเหลือ

จากปัญหาดังกล่าวของนายธเนศ การเคหะแห่งชาติได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับนายธเนศ ดังนี้ 1. ผู้เช่า ในโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติได้รับสิทธิปรับลดค่าเช่า 50% เป็นระยะเวลา 2 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 2564 ตามมาตรการช่วยเหลือลูกค้าของการเคหะแห่งชาติที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2. การปรับลดค่าเช่าและค่าธรรมเนียมรายปีเพิ่ม 5% ทุกปี ซึ่งการเคหะแห่งชาติจะพิจารณากำหนดแนวทางช่วยเหลือต่อไป และ 3. กรณีนายธเนศและครอบครัวติดเชื้อ ไวรัสโควิด – 19 การเคหะแห่งชาติไม่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการชุมชน จึงไม่ให้ความช่วยเหลือในช่วงเวลา ดังกล่าวได้ ทั้งนี้การเคหะแห่งชาติจะดำเนินการมอบถุงยังชีพให้กับนายธเนศและครอบครัวเพื่อเป็นการปลอบขวัญ และให้กำลังใจต่อไป

Related Posts

Send this to a friend