POLITICS

เครือข่ายภาคประชาชน ยื่นหนังสือพรรคการเมือง สนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมาน-อุ้มหายฯ

วันนี้ (15 ก.ย.) เวลา 10:00 น. ที่ห้องรับเรื่องร้องทุกข์ สัปปายะสภาสถาน อาคารรัฐสภา เครือข่ายภาคประชาชน ประกอบด้วยมูลนิธิผสานวัฒนธรรม นำโดย น.ส.พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อำนวยการ และ น.ส.สิตานัน สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ พี่สาวของนายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ยื่นหนังสือต่อพรรคการเมือง เพื่อขอให้อภิปรายสนับสนุน และลงมติเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. … ซึ่งเป็นวาระเรื่องด่วนในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้

โดยพรรคการเมืองที่มารับเรื่องในเช้าวันนี้ ได้แก่

1. น.ส. เพชรดาว โต๊ะมีนา ส.ส. พรรคภูมิใจไทย

2. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการ และนายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส. พรรคเพื่อไทย

3. นายณัฐวุฒิ บัวประทุม รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล

4. นายสาคร เกี่ยวข้อง ส.ส. และ นายราเมศ รัตนเชวง โฆษก พรรคประชาธิปัตย์

5. นายสิระ เจนจาคะ ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ

6. นายธนดล สุวัณณะฤทธิ์ ผู้ประสานงานพรรคเสรีรวมไทย

7. พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการ และนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส. พรรคประชาชาติ

โดยก่อนหน้านี้ สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย ได้ร่วมเผยแพร่ข้อความสนับสนุนร่า พ.ร.บ. ดังกล่าว อาทิ

สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย ทวีตข้อความว่า “สหราชอาณาจักรขอยืนยันว่าเราสนับสนุนประเทศไทยในด้านนี้ และยินดีที่ได้เห็นความคืบหน้าในการผลักดัน พ.ร.บ.ไปอีกขั้น”

สถานเอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย ทวีตข้อความแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “รู้สึกยินดีที่เห็นว่ารัฐสภาไทยจะพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายในสัปดาห์นี้ ลักเซมเบิร์กยินดีกับพัฒนาการเชิงบวกในประเด็นอันสำคัญยิ่งเหล่านี้

สถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย ทวีตข้อความแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “สัปดาห์นี้ รัฐสภาไทยจะพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย รู้สึกมีกำลังใจอันดีที่ได้เห็นพัฒนาการเชิงบวกนี้”

นายยอน ออสเตริม เกรินดาห์ล เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย ทวีตข้อความแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “สัปดาห์นี้ รัฐสภาไทยจะพิจารณาเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับให้บุคคลสูญหาย สวีเดนแสดงความยินดี และขอสนับสนุนให้ไทยผลักดันร่างกฎหมายที่สำคัญนี้ตามพันธกรณีระหว่างประเทศ”

นางเฮเลเนอ บุดลีเกอร์ อาร์ทีเอดา เอกอัครราชทูตสวิสเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ทวีตข้อความแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “สัปดาห์นี้ รัฐสภาไทยจะพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย สวิสเซอร์แลนด์แสดงความยินดีต่อพัฒนาการเชิงบวกที่สำคัญยิ่งเหล่านี้”

เรื่อง/ ภาพ: ณัฐนนท์ เจริญชัย

Related Posts

Send this to a friend