POLITICS

สมศักดิ์’ ไฟเขียวจ่ายค่าป่วยการ อสม. – ตกเบิก รวม 8,000 บาท

เตรียมทำ พ.ร.บ.อสม. รับรองสถานภาพ พร้อมยกระดับเป็นผู้ช่วยพยาบาล คาด 1 ปี ทำกฎหมายเสร็จ เผย 17 พ.ค.นี้ เปิดฟังความเห็นปมยาบ้า ย้ำ 1 เม็ด ก็มีความผิด

วันนี้ (15 พ.ค. 67) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงการยกระดับค่าป่วยการสู่ SMART อสม. ว่ากระทรวงสาธารณสุขยกระดับให้ อสม.ทุกคน เป็น ‘Smart อสม.’ โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านการใช้แอปพลิเคชัน Smart อสม. ซึ่งช่วยให้ อสม.สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น ติดต่อสื่อสารกันได้เร็ว รับข้อมูลข่าวสารได้ทันท่วงที และรายงานผลการให้บริการสุขภาพขั้นพื้นฐานในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน แม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า เมื่อปี 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการส่งเสริม อสม.เชิงรุก โดยสนับสนุนเงินค่าป่วยการ สำหรับ อสม.คนละ 600 บาทต่อเดือน เพื่อส่งเสริมบทบาทการทำงานของ อสม. ต่อมาปี 2561 เพิ่มค่าป่วยการ อสม. ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเดือนละ 1,000 บาทต่อคน และในปี 2567 อสม.มีภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้เพิ่มเงินค่าป่วยการให้กับ อสม. เป็น 2,000 บาท เพื่อส่งเสริม สนับสนุนบทบาทของ อสม. ในการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิขั้นพื้นฐานในชุมชน รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ อสม. ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

“วันนี้ อสม. ที่ปฏิบัติงานตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567 เป็นระยะเวลา 6 เดือน จะได้รับโอนเงินค่าป่วยการตกเบิกเข้าบัญชีธนาคาร ของพี่น้อง อสม. จำนวน 6,000 บาท และได้รับโอนเงินค่าป่วยการสำหรับเดือนเมษายน 2567 อีก 2,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 8,000 บาท และในเดือนต่อไป ๆ อสม. ก็จะได้รับ คนละ 2,000 บาทต่อเดือน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าว

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายยกระดับ อสม.รวมถึงพัฒนาระบบอาสาสมัครสาธารณสุขให้มีความยั่งยืน โดยออกพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อสม. เพื่อรับรองสถานภาพ การพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ของ อสม.ให้มีความเหมาะสม พร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของชุมชน และหนุนเสริมนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว พร้อมวางแนวทางการยกระดับอัพเกรด อสม. ที่มีความเหมาะสม ให้สามารถเป็นผู้ช่วยพยาบาลได้ คาดว่าจะใช้ระยะเวลาทำกฎหมายประมาณ 1 ปีงบประมาณ

เมื่อถามถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหายาบ้า นายสมศักดิ์ กล่าวว่า วันที่ 17 พ.ค.นี้ จะเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ และจะนำความคิดเห็นมาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ย้ำว่า 1 เม็ด ก็มีความผิด และจะถูกขยายผลยึดอายัดทรัพย์ด้วย ฝาก อสม.ทั่วประเทศ ช่วยเป็นหูเป็นตา แจ้งเบาะแส เพื่อรับรางวัลนำจับ 5%

Related Posts

Send this to a friend