POLITICS

‘ทวี’ โอดนายกฯ ใจดำ-หวงตำแหน่ง ตีตกร่าง พ.ร.บ.อุทยานฯ แก้ปัญหา ปชช.

‘ทวี’ โอดนายกฯ ใจดำ-หวงตำแหน่ง ตีตกร่าง พ.ร.บ.อุทยานฯ แก้ปัญหา ปชช.เดือดร้อนที่ดินทำกิน ขุดปมที่ดินเขากระโดงอภิปราย ก่อน ส.ส.ภูมิใจไทย ลุกขัด บอกอภิปรายเรื่องเก่า

วันนี้ (15 ก.พ. 66) พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ เลขาธิการพรรคประชาชาติ อภิปรายในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 28 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาญัตติของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152

พ.ต.อ.ทวี อภิปรายว่า หน้าที่ของ ครม. โดยสรุปคือ รัฐมนตรีต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย หลักนิติธรรม ที่สำคัญคือทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศและประชาชน ส่วนรัฐมนตรีต้องไม่ทำอะไรนั้นมีมากมาย ทั้งต้องไม่ทุจริต ต้องไม่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง หาผลประโยชน์แก่พวกพ้อง

พ.ต.อ.ทวี ซักถามข้อเท็จจริงกรณีเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 63 ครม. ให้ความเห็นชอบแก้ไขสัญญาโครงการทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัช) และสัญญาโครงการทางด่วนบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) โดยให้ขยายอายุสัญญาสัมปทานออกไปอีก 15 ปี 8 เดือน จนมีกลุ่มประชาชนยื่นฟ้อง ครม. นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ถูกฟ้องที่ 1-3 จาก 8 ผู้ถูกฟ้อง ต่อศาลปกครองกลาง แต่ศาลบอกว่าประชาชนไม่ใช่ผู้เสียหาย เมื่อมีการอุทธรณ์ไปยังศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 2 มี.ค. 64 ศาลปกครองสูงสุดก็มีคำตัดสินออกมาว่าค่าทางด่วนควรถูกลง

“ผมจะชี้หน้ากากคนดีครั้งนี้ว่า เป็นการปล้นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เป็นการขโมยเงินหลวง และเป็นการรีดเอาทรัพย์กับประชาชน”

พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า แทนที่ประชาชนจะได้จ่ายค่าทางด่วนถูกลง เพราะถ้าครบสัญญาจะต้องเปิดเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน แต่กลายเป็นอีกไม่กี่ปีค่าทางด่วนจะถูกปรับเพิ่มขึ้นอีก ทำให้เอกชนกลายเป็นเสือนอนกิน ทั้งที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำตัดสินออกมาแล้ว นายกฯ และ ครม. ได้ดำเนินการอย่างไร เงินก้อนนี้ไม่ได้เข้ารัฐบาล แต่กลับไปเข้าคนภายนอกที่เป็นพวกพ้อง

ส่วนปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน ทางพรรคประชาชาติ ได้เสนอแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อุทยานแห่งชาติ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แต่เดิมมาก่อนการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ ทั้งนี้ ส่วนตัวก็ตั้งใจให้เป็นร่างกฎหมายการเงิน เพราะหากรัฐรังแกประชาชนก็ต้องมีการเยียวยา แต่สุดท้ายนายกรัฐมนตรีกลับไม่เห็นชอบให้มีการพิจารณาร่างกฎหมายนี้

“ท่านนายกฯ ใจดำมาก ท่านไม่ไว้ใจสภาฯ หรอครับ มันสะท้อนว่านายกฯ ต้องการตำแหน่ง” เลขาธิการพรรคประชาชาติ กล่าว

นอกจากนี้ พ.ต.อ.ทวี ในฐานะกรรมาธิการพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ยังอภิปรายถึงประเด็นที่ดินเขากระโดงว่า เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เหตุใดจึงอันตรธานหายไปจากสารบบที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เหลือระบุที่ดินเขากระโดงเพียง 69.19 ไร่ จาก 5,083 ไร่

ระหว่างนี้ นายสนอง เทพอักษรณรงค์ ส.ส. บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย ลุกขึ้นประท้วงว่า ผู้อภิปรายพูดจาซ้ำซาก ขอให้ประธานควบคุมการประชุม ซึ่งนายศุภชัย โพธิ์สุ ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้วินิจฉัยว่า ยังไม่นอกเรื่อง ไม่ผิดข้อบังคับ สามารถพูดต่อได้

จากนั้น นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ได้ลุกขึ้นประท้วงประธาน โดยขอให้ควบคุมการประชุมอย่างเข้มข้น เพราะผู้อภิปรายพูดจาซ้ำซาก ซ้ำที่หมายถึงซ้ำเรื่องเดิม อย่างเรื่องเขากระโดงยืนยันว่ารัฐมนตรีสามารถตอบได้ แต่การที่พูดเรื่องเก่าแล้วบอกว่าผิดจริยธรรม ผิดกฎหมาย ประชาชนจะเข้าใจผิด สุดท้าย นายศุภชัย ก็ยังย้ำว่าผู้อภิปรายยังไม่ผิดข้อบังคับขอให้สมาชิกเข้าใจด้วย

Related Posts

Send this to a friend