POLITICS

ครม.ไฟเขียวลดภาษี ‘ดีเซล’ ลิตรละ 3 บาท นาน 3 เดือน

ครม. ไฟเขียว ลดภาษีน้ำมันดีเซลอีกลิตรละ 3 บาท นาน 3 เดือน หวังบรรเทาความเดือดร้อนปชช.

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ (15 ก.พ. 65) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่างกฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตรายการลดภาษีน้ำมัน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดยสาระสำคัญเป็นการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่นๆ ที่คล้ายกัน ทำให้โครงสร้างราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลปรับลดลงมาประมาณ 3 บาทต่อลิตร แตกต่างกันแต่ละประเภท โดยหลังจากครบ 3 เดือน จะมีการปรับสู่ราคาเดิม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และช่วยให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคลดลงตามไปด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

-น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันเกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก อัตราภาษีเดิม 6.440 บาท อัตราภาษีใหม่ 3.440 บาท

-น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก อัตราภาษีเดิม 6.440 บาท อัตราภาษีใหม่ 3.440

-น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมไม่เกินร้อยละ 4 อัตราภาษีเดิม 6.440 บาท อัตราภาษีใหม่ 3.440 บาท

-น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมเกินร้อยละ 4 แต่ไม่เกินร้อยละ 7 อัตราภาษีเดิม 5.990 บาท อัตราภาษีใหม่ 3.200 บาท

-น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมเกินร้อยละ 7 แต่ไม่เกินร้อยละ 9 อัตราภาษีเดิม 5.930 บาท อัตราภาษีใหม่ 3.170 บาท

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังคาดว่า การดำเนินการดังกล่าวจะทำให้ภาครัฐสูญเสียรายได้ประมาณเดือนละ 5,700 ล้านบาท รวมระยะเวลา 3 เดือน จะสูญเสียรายได้ประมาณ 17,100 ล้านบาท

Related Posts

Send this to a friend