POLITICS

ศาลรัฐธรรมนูญ นัดแถลงคดี 8 ปี นายกฯ 30 ก.ย.นี้

ศาลรัฐธรรมนูญ ยุติการไต่สวนคดี 8 ปี นายกรัฐมนตรี นัดแถลงด้วยวาจา อ่านคำวินิจฉัย 30 ก.ย. 65 เวลา 15.00 น.

การประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ วันที่ 14 ก.ย. 65 มีการพิจารณาคดีที่ พรรคร่วมฝ่ายค้าน ยื่นขอให้วินิจฉัยความเป็นนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สิ้นสุดลงตาม รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 170 วรรคสอง ประกอบมาตรา 158 วรรค 4 หรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญ อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่า คดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิฉัยได้ จึงยุติการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง

กำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ ลงมติ และอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟัง ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพิจารณาคดี ชั้น 3 ศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

Related Posts

Send this to a friend