POLITICS

‘แทนคุณ​‘ จี้ ดำเนินคดี-ปลด ‘ปดิพัทธ์‘ หลังโพสต์​คู่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วันนี้ (14 ส.ค. 66) นาย​แทนคุณ​ จิตต์​อิสระ ​รักษา​การ​ประธาน​คณะกรรมการ​ส่งเสริม​สิทธิ​มนุษยชน​และ​ความ​เสมอภาค​ระหว่าง​เพศ​พรรค​ประชา​ธิ​ปัตย์​ กล่าว​ถึง​กรณี​ นาย​ปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธาน​สภา​คนที่หนึ่งของพรรคก้าวไกล โพสต์​อวดรูปเครื่อง​ดื่ม​แอลกอฮอล์​ ยี่ห้อหนึ่งทั้งเฟซบุ๊ค​และทวิตเตอร์​Padipat Suntiphada ข้อความว่า “เอาแล้วๆๆๆๆ
พิษณุโลกมีคราฟท์เบียร์ตัวแรกอย่างเป็นทางการแล้วครับเป็นของดีพิดโลกนอกจากกล้วยตากและหมีชั่วครับ” ซึ่งถือเป็น​การทำผิดมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551บัญญัติ “ห้าม มิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อัน เป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม”

แทนคุณ ระบุว่า ตนเองเป็น​หนึ่งในคนที่เคยร่วมผลักดัน​ พ.ร.บควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เพื่อป้องกันมิให้การเผยแพร่​และดื่มเครื่อง​ดื่มแอลกอฮอล์​มีมากเกินไปจนนำมาซึ่งการเมามายขาดสติ เกิดอุบัติเหตุ​เกิดความสูญเสีย​ทั้งทรัพย์สิน​และชีวิต​ของพี่น้องประชาชน​คนไทย โดยแม้ว่าสุราพื้นถิ่นจะเป็น​เรื่องที่สนับสนุน​ส่งเสริม​อาชีพและการนำผลิตภัณฑ์​ทางการเกษตร​มาแปรรูป​เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม​แต่การโฆษณา​ชวนเชื่อโดยตรงหรือโดยอ้อมย่อมผิดกฎหมาย​ชัดเจน​ และตัวนายปดิพัทธ์ สันติภาดาเป็น​ถึงรองประธาน​สภาผู้แทนราษฎร​สมควรที่จะรู้และปฏิบัติ​ตามกฎหมาย​อย่างเคร่งครัด​ รวมทั้งมาตรฐาน​ทางจริยธรรม​ที่กำกับดูแลนักการเมือง​ไม่ให้ประพฤติ​ชั่ว เพราะการดื่มแอลกอฮอล์ย่อมทำให้ขาดสติและขาดความยับยั้งชั่งใจ​

ดังนั้น​จึงขอให้​ท่านประธาน​สภา ได้โปรดพิจราณา​ดำเนินคดี​ตามกฎหมาย​ดังกล่าวและประมวลจริยธรรม​ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง​ให้เด็ดขาด มิให้เป็น​การละเว้นการปฏิบัติ​หน้าที่​ต่อไป โดย​ทั้งนี้​เชื่อว่าประชาชนคาดหวัง​การรักษากฎหมาย​ของนักการเ​มืองมิให้ทำให้รัฐสภาต้องด่างพร้อยเพราะการกระทำของคนไม่กี่คนจากพรรคก้าวไกลอีก

Related Posts

Send this to a friend