POLITICS

‘ไปรษณีย์ไทย’ ยืนยันส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชฯ ครบ 100%

‘ไปรษณีย์ไทย’ แจง เหตุบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ฉะเชิงเทราเขต 3 ถูกตีเป็นบัตรเสีย ยืนยันส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชฯ ครบ 100 เปอร์เซ็นต์

วันนี้ (14 พ.ค. 66) เพจเฟซบุ๊กไปรษณีย์ไทย เผยแพร่เอกสารข่าวชีัแจงกรณีพรรคการเมืองดังแถลงถึงความผิดปกติในการนับคะแนนเลือกตั้งจากนอกราชอาณาจักรในพื้นที่เขต 3 จังหวัดฉะเชิงเทรา ถูกตีเป็นบัตรเสีย โดยระบุว่า กรุงเทพฯ 14 พฤษภาคม 2566 – บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เผยบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าจากใน และนอกราชอาณาจักรได้ขนส่งไปสู่เขตเลือกตั้งครบถ้วนทุกเขตแล้ว 100% ด้วยรถขนส่งจำนวนกว่า 500 คัน และมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ทั้งระบบจีพีเอสเพื่อตรวจสอบเส้นทางการวิ่งรถขนส่ง แบบเรียลไทม์ โดยใช้ห้อง Control Room ติดตามและตรวจสอบความเรียบร้อยตลอดเส้นทาง

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยได้ดำเนินภารกิจการคัดแยก และขนส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 ล่วงหน้า จากในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรที่ลงคะแนนแล้ว ไปถึงเขตเลือกตั้ง 400 เขตทั่วประเทศครบถ้วน เรียบร้อยแล้ว 100% เพื่อรอนับคะแนนพร้อมกับการเลือกตั้งรอบปกติ โดยใช้รถขนส่งจำนวนกว่า 500 คัน ด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยมีภารกิจในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 ในด้าน การขนส่งทั้งสิ้น 5 ภารกิจ ไม่ว่าจะเป็น การจัดส่งหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 1/6) และเอกสาร แนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง การจัดส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง ทั่วไป การจัดส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักรล่วงหน้าที่ลงคะแนนแล้ว การจัดส่ง บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอก/ในเขตเลือกตั้งล่วงหน้าที่ลงคะแนนแล้ว และการจัดส่งและตอบกลับ หนังสือแจ้งเจ้าบ้านที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง รวมทั้งมีการ

ใช้พื้นที่ไปรษณีย์ไทยสำนักงานใหญ่จัดตั้งศูนย์ประสานงานการขนส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 เพื่อใช้ในการตรวจนับ จัดเก็บบัตรเลือกตั้ง และรายงานผลการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทุกภารกิจไปรษณีย์ไทยได้ดำเนินการครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ตามระยะเวลาที่กำหนดในทุกขั้นตอน ด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด “ไปรษณีย์ไทยในฐานะหน่วยงานขนส่งหลักของชาติมุ่งมั่นสนับสนุนภารกิจพิเศษเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาอย่างต่อเนื่อง โดยยึดถือกฎเกณฑ์ และมาตรการความปลอดภัยสูงสุด และพร้อมที่ จะสนับสนุนการเลือกตั้งภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย”

Related Posts

Send this to a friend