POLITICS

‘ประธานชวน’ ขอความร่วมมือ ส.ส.-จนท.สภา ฉีดวัคซีน วางมาตรการเข้มรับมือเปิดประชุมสภาฯ

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวภายหลังการประชุมร่วม 4 ฝ่าย ถึงการเตรียมความพร้อมเดินหน้าการเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ ในช่วงปลายเดือนนี้ว่า ได้มีการหารือร่วมกัน ระหว่างผู้แทนคณะรัฐมนตรี ฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล และวุฒิสภา เรียบร้อยแล้ว แม้จะมีส่วนหนึ่งเห็นว่า ควรเลื่อนการประชุมออกไปก่อน เพื่อรอให้สถานการณ์คลี่คลาย แต่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ชี้แจงมาตรการแล้ว

โดยขอให้ ส.ส. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เร่งฉีดวัคซีนก่อน ซึ่งผู้ที่ไม่ประสงค์ฉีดวัคซีน ก็จะต้องมีใบรับรองผลไม่พบมาติดเชื้อมายืนยัน เพื่อให้ปลอดเชื้อโควิด-19 ไม่ให้มีผู้ติดเชื้อระหว่างการประชุม

ส่วน ส.ส. ก็ขอความร่วมมือให้เข้ารับการฉีดวัคซีนด้วย และเมื่อการพิจารณาร่างงบประมาณเสร็จสิ้น ก็จะพิจารณาการประชุมอื่น ๆ อีกครั้ง พร้อมขอความร่วมมือจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งหากพบว่าสถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้น ก็ขอให้แจ้งมายังรัฐสภา เพื่องดการประชุม

ส่วนเจ้าหน้าที่กระทรวงต่าง ๆ ที่จะเข้ามาสนับสนุนด้านข้อมูลงบประมาณของกระทรวงนั้น นายชวน ระบุว่า จะให้เข้ามาภายในรัฐสภา เฉพาะกระทรวงที่มีการอภิปรายในวันนั้น ๆ และขอลดจำนวนบุคลากรจากกระทรวงต่างๆ ไม่ให้มากันมาก และใช้กระบวนการทาง อิเลคทรอนิกส์มาสนับสนุน

นอกจากนั้น มาตรการภายในห้องประชุม จะยังคงใช้มาตรการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง ไม่ให้ ส.ส.มานั่งรวมตัวกันระหว่างที่ ส.ส.พรรคตนเองอภิปราย และเข้มงวดกับบุคคลที่เข้าออกอาคารรัฐสภา พร้อมประสานไปยังนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประสานกรุงเทพมหานคร เพื่ออนุโลมการถอดหน้ากากอนามัย ระหว่างที่ ส.ส.อภิปรายงบประมาณ เพราะกังวลว่า หาก ส.ส.อภิปรายระยะเวลา 3 วัน โดยที่ไม่มีการถอดหน้ากากจะเกิดปัญหา แต่ก็จะต้องระมัดระวัง เพราะผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว ก็ยังสามารถติดเชื้อได้

ขณะเดียวกัน นายชวน ยังยอมรับด้วยว่า กังวลต่อการประชุมร่วมรัฐสภา ที่จะต้องมีทั้ง ส.ส. และ ส.ว.เข้าร่วมการประชุม ที่ไม่สามารถเว้นระยะห่างภายในห้องประชุมได้ และยังมีร่างกฎหมายสำคัญที่รอการพิจารณา โดยเฉพาะร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ และร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา ที่เสนอโดยพรรคพลังประชารัฐ ที่ขณะนี้ บรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมแล้ว แต่ยังไม่ได้กำหนดวันพิจารณา ซึ่งหากไม่มีความจำเป็น ก็จะยังไม่นัดการประชุมรัฐสภา เว้นแต่จะมีเรื่องด่วนที่จำเป็นจะต้องพิจารณาให้เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา

Related Posts

Send this to a friend