SOCIAL RESPONSIBILITY

‘พล.ต.นพรัตน์’ จับมือเอกชน นำทีมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดพื้นที่เขตบางแค สร้างความเชื่อมั่นประชาชน

วันนี้ (14 พ.ค. 64) พลตรีนพรัตน์ แป้นแก้ว ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบางแค #สู้ภัยโควิด-19 โดยได้จับมือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบส-แคมป์  ไทยแลนด์ ตัวแทนจำหน่าย น้ำอิเล็คโตรไลท์ น้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19

นำเจ้าหน้าที่ชุดปราบโควิด-19 เข้ามาฉีดพ่นฆ่าเชื้อทำความสะอาดในพื้นที่สำนักงานเขตบางแค และชุมชน ที่มีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยได้เข้าไปฉีดพ่นฆ่าเชื้อครอบคลุมในพื้นที่ สำนักงานเขตบางแค หมู่บ้านชัยมงคล ชุมชนงามปัญจะ และหมู่บ้านทวีโชติ  ซึ่งเป็นชุมชนที่มีผู้ป่วยโควิด-19 ​เพื่อเป็นการปัองกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ทั้งยังเป็นการสร้างความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนด้วย

นางสาวชลิดา อภิบาลภูธร ผู้แทนห้างหุ้นส่วนจำกัด เบส-แคมป์  ไทยแลนด์  กล่าวว่า ผู้บริหารเล็งเห็นความสำคัญและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ จึงได้ร่วมมือกับภาครัฐ เพื่สร้างความอความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งความช่วยเหลือครั้งนี้สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้บริหารทุกคนเป็นอย่างมาก

Related Posts

Send this to a friend