POLITICS

สาธิต เผย ครม. มีมติ “ถอนการพิจารณา” รถไฟฟ้า สายสีส้ม ในขณะที่ นายกฯ บอก ไม่มีการพิจารณา

วันนี้ (14 มี.ค. 66) นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่าวันนี้ในที่ประชุมมีการอภิปรายเรื่องรถไฟฟ้าสายสีส้มอย่างกว้างขวาง มีรัฐมนตรีหลายท่านได้แสดงความคิดเห็น จึงให้บันทึกในที่ประชุมว่า ไม่เห็นชอบที่จะนำเข้ามาพิจารณา ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็รับฟังทุกคน และตัดสินใจที่จะถอนวาระนี้ออกไป โดยให้เหตุผลว่า ยังมีโอกาสที่จะพิจารณาและอนุมัติ เรื่องนี้ได้
จึงต้องขอบคุณนายกรัฐมนตรี ที่ตัดสินใจให้กระทรวงคมนาคม ถอนเรื่องนี้ออกไป

เมื่อถามว่า เสียงของรัฐมนตรีส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้มีจำนวนมากหรือไม่ นายสาธิต กล่าวว่า เป็นสัดส่วนที่มากพอสมควร ซึ่งมีรัฐมนตรีที่อภิปรายประมาณ 6-7 ท่าน ซึ่งตนเองได้แสดงจุดยืนไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่ช่วงเช้าแล้ว

รู้สึกสบายใจมาก เพราะทำให้ตอบคำถามกับสังคมได้ ช่วงเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญมาก จะมาอ้างว่าเป็นผลประโยชน์ของประชาชน ทางกระทรวงคมนาคม หรือสำนักงานนโยบาย และแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข.จะมาอ้างไม่ได้ ที่จะมาบอกว่า หากช้าออกไปจะเป็นความเสียหายของประชาชน ตนเองคิดว่าระยะเวลาที่ผ่านมาประชาชนเสียหายไปเท่าไหร่แล้ว มันจึงจำเป็นต้องมีความรอบคอบ ในฐานะที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณา

เมื่อถามว่า นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้หรือไม่ นายสาธิตกล่าวว่านายอธิรัฐ ไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไร

เมื่อถามว่าใครเป็นผู้เสนอให้ถอนเรื่องนี้ นายสาธิต กล่าวว่า ตนเป็นผู้เสนอให้ถอนและบันทึกว่าตนไม่เห็นด้วย โดยรัฐมนตรีที่ไม่เห็นด้วย นอกจากตนเอง ได้แก่ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสากรรม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ นายนริศ ขำนุรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

Related Posts

Send this to a friend