POLITICS

‘สาธิต’ ลั่น​ หาก​รถไฟฟ้าสายสีส้ม​ บรรจุวาระจร​ พร้อมออกเสียงไม่เห็นด้วย​

‘สาธิต’ ลั่น​ หาก​รถไฟฟ้าสายสีส้ม​ บรรจุวาระจร​ พร้อมออกเสียงไม่เห็นด้วย​ เหตุ​ ประชาชนยังสงสัย​ -​ ยังไม่ชัดเจนข้อกฎหมาย

วันนี้ (14 มี.ค. 66) นายสาธิต​ ปิตุเตชะ​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข​ กล่าวถึงกรณีที่จะมีการเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณารถไฟฟ้าสายสีส้มในวาระจร​ว่า​ ครม.ชุดนี้จะมีการพิจารณาอะไรจะต้องมีการพิจารณากลั่นกรองในเรื่องกฎหมาย​ทึ่ต้องมีความชัดเจน​ และมีข้อตกลงระหว่างกระทรวงที่ต้องมีความชัดเจน​ และครม.จะร่วมกันพิจารณากันในเชิงนโยบาย

แต่รถไฟฟ้าสายสีส้ม มีประเด็นสำคัญซึ่งยังไม่มีความแน่นอนในเรื่องของข้อกฎหมาย รวมทั้งยังไม่มีข้อชัดเจนทางด้านกฎหมายถึงข้อดีและข้อเสีย ซึ่งมีผู้ที่ได้รับผลกระทบได้ยื่นเรื่องต่อศาลปกครองไว้ และหาก ครม. พิจารณาเรื่องที่ยังไม่มีข้อชัดเจนทางกฎหมาย ครม.ก็จะมีความเสี่ยงในการพิจารณาและตัดสินใจ

นอกจากนี้ประชาชนยังมีข้อกังขาถึงความโปร่งใส ว่ามีผลประโ​ยชน์ได้เสียอะไรหรือไม่​ ซึ่งหากเราทำในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม ท่ามกลางความไม่เชื่อมั่นของภาคประชาชน จะทำให้ ครม.ทั้งคณะที่พิจารณาเป็นที่สงสัยของประชาชน ยิ่งประเด็นดังกล่าวถูกบรรจุในวาระจร วาระของรัฐมนตรีช่วยซึ่งรักษาการ จะทำให้ตอบคำถามต่อสังคมได้ยาก​ ก่อนที่จะย้ำว่าหากมีการบรรจุโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มเข้ามาในวาระจรให้ ครม.พิจารณาก็ขอออกเสียงไม่เห็นด้วย เมื่อ ครม.มาจากพรรคการเมือง ก็ต้องฟังเสียงของประชาชนด้วย

Related Posts

Send this to a friend