POLITICS

‘สนธิญา’ จี้ กกต. สอบนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต ไม่เหมือนที่หาเสียง

วันนี้ (13 พ.ย. 66) นายสนธิญา สวัสดี ร้องต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สอบกรณีการออก พ.ร.บ. กู้เงิน เพื่อมาดำเนินโครงการดิจิทัล วอลเล็ต ใน 3 ประเด็น คือ

1.กระทำผิดต่อกฎหมายอาญา มาตรา 137 (แจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน อาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชน เสียหาย)

2.ผิดต่อ พรป. พรรคการเมือง มาตรา 57 (1)(2) มาตรา 72 แหล่งที่มา ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มาตรา 92 ยุบพรรค

3.ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 258 (2)(3)

นายสนธิญา กล่าวต่อว่า ให้ กกต. วินิจฉัย ว่าการประกาศกู้เงิน และแจกเงิน 10,000 บาท ขัดต่อกฎหมายดังกล่าวหรือไม่ ซึ่ง กกต.ต้องให้คำตอบ มิเช่นนั้นจะเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 157

“ไม่อยากให้การเลือกตั้งครั้งหน้าเป็นแบบนี้อีก ที่ออกนโยบายมาเพื่อคะแนนนิยม แล้วทำไม่ได้ เพราะประชาชนได้รับผลกระทบ อาจไม่เชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย เพราะ กกต. ตรวจสอบไม่ถี่ถ้วน” นายสนธิญา กล่าว

นายสนธิญา กล่าวต่อว่าหากยังไม่ได้คำตอบที่พอใจ ก็จะยื่น ป.ป.ช. ให้ตรวจสอบ และจะไปยื่นสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป ซึ่งก่อนหน้านี้ตนเองได้ร้อง กกต. มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ครั้ง ซึ่ง กกต. ยืนยันว่าตรวจสอบนโยบายแล้ว สามารถทำได้ แต่เมื่อถึงเวลากลับเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข จึงต้องมาถามว่าแล้วปล่อยให้นโยบายนี้ผ่านมาได้อย่างไร กกต. ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ ถ้าต้นเดือน ธ.ค. ยังไม่ได้คำตอบ หรือไม่เป็นไปตามความจริงก็จะร้องต่อไป

Related Posts

Send this to a friend