PUBLIC HEALTH

‘พวงเพ็ชร’ หารือ ‘ชลน่าน’ เดินหน้าดูแลสิทธิ์รักษาพยาบาลพระสงฆ์

วันนี้ (13 พ.ย. 66) เวลา 09.30 น. นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอินทพร จั่นเอี่ยม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เดินทางเข้าพบ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อหารือถึงกรณีพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครสาธารณสุขประจำวัด หรือ พระ อสว.) รวมถึงการให้ความช่วยเหลือพระสงฆ์อาพาธ

จากข้อมูลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) รายงานว่า ปัจจุบันมีพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมด 288,956 รูป อาพาธทั่วประเทศประมาณ 10,000 รูป บางรูปไม่ได้รับการรักษาตามสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของ สปสช. บางรูปไม่มีผู้ดูแล พศ. จึงจัดทำโครงการให้ความช่วยเหลือพระสงฆ์ ประกอบด้วย

1.โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสังฆาภิบาลเพื่อพระสงฆ์อาพาธ (โครงการเฉลิมพระเกียรติถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ 72 พรรษา) งบประมาณ 5 ล้านบาท

2.โครงการกุฎิสงฆ์อาพาธร่วมกับโรงพยาบาลสงฆ์ โดยจัดให้มีพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด

นอกจากนี้ พศ. ยังสร้างกลไกความร่วมมือในการจัดบริการดูแลพระสงฆ์ ทำสถานชีวาภิบาลสำหรับองค์กรพระพุทธศาสนา รวมถึงให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลพระภิกษุสงฆ์ เพื่อตรวจสอบสิทธิ์เข้ารับการรักษาพยาบาลตามข้อกำหนดของ สปสช.

นางพวงเพ็ชร กล่าวว่า ในวันนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ พศ. และกระทรวงสาธารณสุขพูดคุยกันอย่างเป็นทางการ จากข้อมูลพบว่าจากจำนวนพระสงฆ์กว่า 2 แสนรูปทั่วประเทศ มีจำนวนกว่า 100,000 รูป ที่ยังไม่มีบัตรประชาชน มีเพียงหนังสือสุทธิ ทำให้การรับการรักษากับสถานพยาบาลเป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจากต้องใช้เวลาสืบค้นข้อมูลว่าเป็นพระจริงหรือไม่ จึงอยากขอความร่วมมือพระภิกษุสงฆ์ทำบัตรประชาชนเพื่อใช้ตรวจสอบสิทธิ์กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล

“พศ.มีแผนการดำเนินงานเร่งด่วนในการจัดทำฐานข้อมูล (Big Data) พระภิกษุสงฆ์ โดยมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้น ทั้งสมณศักดิ์ วิทยฐานะทางการศึกษา และตำแหน่งปกครอง เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบและสืบค้นว่าพระภิกษุสงฆ์ดังกล่าวเป็นพระจริงหรือไม่ โดยจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐอื่น อย่างเช่น กระทรวงสาธารณสุขที่ช่วยดูแลด้านสุขภาวะของพระสงฆ์ ซึ่งทาง พศ.ตั้งเป้าจะเริ่มใช้งาน Big Data วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เป็นวันแรก” รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว

Related Posts

Send this to a friend