POLITICS

นายกฯ ยัน การแต่งตั้งข้าราชการ กระทรวง เป็นผู้เสนอ ย้ำต้องทำงานเชิงรุก มีวิสัยทัศน์

นายกฯ ยืนยันการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงในกระทรวงพิจารณา เสนอมายังรัฐบาล ย้ำคุณสมบัติต้องทำงานเชิงรุก มีวิสัยทัศน์สอดคล้องการทำงานรัฐบาล ระบุรัฐบาลเร่งเจรจานำเข้าวัคซีนต่อเนื่อง

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบหมายนายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงคำถามสื่อมวลชน ในประเด็นแผนการนำเข้าวัคซีนเป็นไปตามเป้าหรือไม่ว่า สำหรับแผนกาารนำเข้าวัควีนนั้น กระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า รัฐบาลยังเจรจาเพิ่มเติมกับผู้ผลิตรายอื่นๆในการนำเข้า ทางเลือกอื่นอีก ทั้งไฟเซอร์ Johnson & Johnson และโมเดอน่า ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้มากที่สุด ขณะที่แผนกระจายวัคซีนก็จะเป็นไปตามที่แพทย์แนะนำโดยจะต้องกระจายไปยังพื้นที่ที่เหมาะสมตามคำแนะนำของแพทย์

ส่วนการโยกย้ายหรือแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของแต่ละกระทรวงที่จะเกษียณอายุราชการในเดือน กันยายนนี้นั้น โฆษกรัฐบาลยืนยันว่าการโยกย้ายตำแหน่งสำคัญในกระทรวง ให้เป็นเรื่องของคณะกรรมการในกระทรวงเป็นผู้พิจารณา ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ร่วมกันพิจารณาแล้วนำเสนอมายังรัฐบาลเพื่อให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยนายกฯ ให้นโยบายไปว่าผู้ที่มารับตำแหน่งต้องทำงานในเชิงรุกแก้ปัญหาเป็นรูปธรรมและมีวิสัยทัศน์สอดคล้องของการทำงานกับรัฐบาล

ทั้งนี้ระหว่างการประชุม ครม. นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกกระทรวงช่วยกันชี้แจงกรณีข่าวบิดเบือน เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและเกิดความสับสนในประชาชน พร้อมให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งดำเนินการกับคนที่ทำผิดกฏหมาย โดยเฉพาะการเผยแพร่ข่าวที่ไม่เป็นความจริงซึ่งบางครั้งไม่ได้ทำครั้งเดียวแต่มีเจตนาทำซ้ำจึงมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไปดำเนินคดีตามกฎหมาย

Related Posts

Send this to a friend