POLITICS

คนงานเก็บเบอร์รี่ฟินแลนด์ ร้อง ‘แรงงาน’ หลังไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องรายได้

คนงานเก็บเบอร์รี่ฟินแลนด์ ร้องกระทรวงแรงงาน หลังไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องรายได้ ด้านกรมจัดหางาน เร่งจ่ายเงินประกันรายได้ ชดเชยแรงงานภายในสัปดาห์หน้า

นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน และ นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือเรียกร้องให้กระทรวงแรงงานช่วยเหลือคนงานเก็บเบอร์รี่ประเทศฟินแลนด์ และสวีเดน รวม 49 คน กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องค่าจ้างและสวัสดิการ

นายสุรชัย กล่าวว่า คนงานเก็บเบอร์รี่ได้ยื่นข้อเรียกร้อง 3 ประเด็น ได้แก่

1.ให้นำเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศไปจ่ายให้คนงานคนละ 30,000 บาท

2.กรมการจัดหางาน ควรกำกับดูแลบริษัทไม่ให้หลอกลวงคนงาน และควบคุมจำนวนแรงงานที่ส่งไปไม่ให้มากเกินความเป็นจริง เพราะทำให้แรงงานมีรายได้น้อย

3.ติดตามค่าจ้างค้างจ่ายจากบริษัท อาร์กติก นั้น สำหรับประเด็นที่ 1 กรมการจัดหางานไม่สามารถนำเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศมาจ่ายให้กับคนงานได้ เนื่องจากผิดวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ แต่ในการจัดส่งแรงงานไปฟินแลนด์ บริษัทผู้ประสานงานในประเทศไทยต้องมีการวางเงินประกันรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายให้คนงานไทยคนละ 30,240 บาท โดยวางหลักประกันการเดินทาง (Bank Guarantee) ไว้กับธนาคาร ธกส. ซึ่งเงินจำนวนนี้สามารถนำมาจ่ายให้กับคนงานที่มี รายได้ไม่ถึงจำนวนเงินประกันรายได้

ประเด็นที่ 2 บริษัทได้โควตาคนงานเดินทางไปเป็นจำนวนมาก เรื่องนี้มีการประชุมร่วมกัน 3 ฝ่าย ทั้ง ประเทศปลายทาง กรมการจัดหางาน และกรมการกงสุล ถึงจำนวนแรงงานที่ต้องจัดส่ง โดยในปีนี้ ประเทศต้นทางมีการร้องขอให้ไทยจัดส่งแรงงานมากขึ้น ด้วยเหตุที่ปีนี้ไม่มีแรงงานจากยูเครนเข้าไปเก็บผลไม้ป่า ประเด็นที่ 3 เรื่องค่าจ้างค้างจ่าย ขณะนี้ทางสถานทูตที่ฟินแลนด์กำลังติดตามอยู่ และ กรมการจัดหางานก็ได้ติดตามบริษัทผู้ประสานงานฝ่ายไทยที่ส่งแรงงานไปทำงานในต่างประเทศนี้ด้วย

นายไพโรจน์ แบ่งกลุ่มซักถามข้อมูล โดยคนงานที่ไปทำงานที่ฟินแลนด์ ได้มีการเจรจากับตัวแทนผู้ประสานฝ่ายไทย ได้ข้อตกลงว่า กรมการจัดหางานจะเร่งดำเนินการช่วยเหลือนำเงินที่ทางบริษัทวางเป็นหลักประกันไว้ที่ ธกส. นำมาชดเชยจ่ายให้กับแรงงานแต่ละคน ตามข้อมูลหลักฐานข้อเท็จจริงโดยจะโอนเข้าบัญชีให้ภายในสัปดาห์หน้า

สำหรับคนงานที่ไปทำงานที่สวีเดน สหภาพแรงงานของสวีเดนได้มีเงินประกันรายได้ให้คนงานคนละ 24,000 โครน คิดเป็นเงินไทยกว่า 80,000 บาท กระทรวงแรงงานจะเร่งติดตามนำเงินส่วนนี้มาชดเชยให้กับแรงงานที่ได้รับรายได้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ขณะเดียวกันกรณีแรงงานไทยรายใดที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งเรื่องรายได้ สวัสดิการ ความเป็นอยู่ สามารถยื่นคำร้องเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดในพื้นที่จังหวัดที่อาศัยอยู่ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

นางสาวศิริบูรณ์ ชื่นชม ชาวจังหวัดหนองคาย หนึ่งในคนงานเก็บเบอร์รี่ เปิดเผยกับ The Reporters ว่า ตัดสินใจสมัครไปทำงานเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ เพราะมีเพื่อนมาชักชวนให้โดยระบุว่า ทำงานเพียง 3 เดือน ตั้งแต่กรฎาคม-กันยายน และได้รับผลตอบแทนดีไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท ตนเองจึงติดต่อขอทำงานผ่าน น.ส.กัลยากร พงษ์พิศ ตัวแทนบริษัทที่ประสานงานแรงงานไทย และเสียค่าใช้จ่ายก่อนออกเดินทางราว 85,000 บาท

เมื่อไปถึงบริษัทที่ประสานงานจะพาไปแคมป์คนงาน ซึ่งความเป็นอยู่ลำบาก ต้องนอน อาบน้ำรวมกับคนอีกหลายร้อยชีวิต ต้องออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เองทุกอย่าง ทั้งค่าอาหาร ค่ารถ ค่าเติมน้ำมัน และค่าอุปกรณ์ทำงาน การเดินทางออกไปเก็บเบอร์รี่ในแต่ละวันไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะไม่รู้เส้นทาง

ศิริบูรณ์ กล่าวต่อว่า เราไป เพราะเราไม่รู้ว่าต้องเจอแบบนี้ หากย้อนกลับไปได้ก็จะไม่ไป เพราะค่าตอบแทนที่ได้กลับมาหลังทำงาน 3 เดือน ตกอยู่ที่ 289.37 ยูโร บางคนรายได้ติดลบกลับมาเป็นหนี้ก็มี

“เราไม่มีสัญญาจ้าง มีแต่สัญญากู้ จึงอยากให้กระทรวงแรงงานเร่งเจรจาการทำสัญญาจ้าง เพื่อให้มีการจ่ายค่าแรงที่เหมาะสม ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายแรงงานตลอดฤดูกาลเก็บผลไม้”

Related Posts

Send this to a friend