POLITICS

‘จุรินทร์’ เตรียมชง ครม.เดินหน้าประกันรายได้มันสำปะหลัง ปี 4

‘จุรินทร์’ แจ้งข่าวดี ฟิลิปปินส์จะซื้อมันเพิ่ม เตรียมชง ครม. เดินหน้าประกันรายได้มันสำปะหลัง ปี 4

วันนี้ (12 ก.ย. 65) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง(นบมส.) ครั้งที่ 2/2565 ว่า สถานการณ์การผลิตมันสำปะหลังในประเทศไทยปีนี้ คาดการณ์ว่าผลผลิตจะอยู่ที่ 35.8 ล้านตันหรืออาจต่ำกว่านี้ ซึ่งมีปริมาณความต้องการ 42.5 ล้านตัน สูงกว่าปริมาณการผลิ เช่นเดียวกับปีที่แล้ว

โดยปัจจุบัน ราคาหัวมันสดสูงขึ้นมาก ตลอดปีที่ผ่านมาอยู่ที่เฉลี่ย กิโลกรัมละ 3.15 บาท เพิ่มขึ้น 23% มันเส้น กิโลกรัมละ 9.20 บาท +21.8% แป้งมัน กิโลกรัมละ 17.10 บาท เพิ่มขึ้น 21% เพราะสถานการณ์ราคามันสำปะหลังปีนี้ดีมาก

ส่วยตัวเลขการส่งออก 7 เดือนแรกปีนี้ สามารถส่งออกได้แล้ว 22 ล้านตัน +14% เนื่องจากปริมาณไม่พอ จึงจำเป็นต้องนำเข้าส่วนนึง นำเข้ามาแล้ว 7 ล้านตัน สำหรับตลาดส่งออกของไทยที่ใหญ่ที่สุดคือ จีน 69% ญี่ปุ่น 8% อินโดนีเซีย 3% เกาหลี 2% เป็นมันเส้นประมาณ 40% แป้งมัน 60%

สำหรับมติที่ประชุมวันนี้ เรื่องแรกคือการติดตามความคืบหน้ายุทธศาสตร์มันสำปะหลัง ปี 64-67 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ตั้งอนุกรรมการ 2 ชุด เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นระบบและเป็นรูปธรรมขึ้น ประกอบด้วย 1)อนุกรรมการด้านการผลิต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ตั้งปี 67 จะต้องได้ผลผลิตต่อไร่ ไม่น้อยกว่า 5 ตัน ซึ่งปัจจุบันทำได้เพียง 3.48 ตันต่อไร่ 2) อนุกรรมการขับเคลื่อนการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศขึ้น ขณะนี้ตลาดต่างประเทศถือว่าทำได้ทะลุเป้าเพราะเป้าตั้งไว้ว่าจะต้องเป็น +3% แต่ทำได้ถึง 7% ส่วนตลาดในประเทศตั้งเป้าว่าราคาจะได้ไม่ต่ำกว่า 2.50 บาท แต่ขณะนี้ราคาอยู่ที่ 3.15 บาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบให้เดินหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี 4 ต่อ โดยเงื่อนไขเหมือนกับ 3 ปีที่ผ่านมาทุกประการ คือ ประกันรายได้กิโลกรัมละ 2.50 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 100 ตัน เริ่มตั้งแต่ 1 ธ.ค.-1พ.ย.66 จ่ายเงินส่วนต่าง 12 งวด งบประมาณ 4,743.5 ล้านบาท

ประชุมยังเห็นชอบมาตรการคู่ขนานกับประกันรายได้ ประกอบด้วย 1)ช่วยดอกเบี้ย 3% กับเกษตรกรรายย่อย เพื่อกู้ไปใช้ในการปลูกมันสำปะหลังตั้งงบไว้ 41.4 ล้านบาท 2)ช่วยดอกเบี้ยสถาบันเกษตรกรที่เก็บสต๊อกมันสำปะหลังไว้ในช่วงที่มันออกเยอะ จะได้ไม่ทำให้ราคาตกตั้งงบไว้ 15 ล้านบาท และ 3)ช่วยดอกเบี้ย 3% ให้กับลานมัน โรงแป้งหรือโรงงานผลิตเอทานอล ในการนำไปแปรรูปเป็นมันเส้น แป้งมันหรือเอทานอล และเก็บสต๊อกไว้ 3-6 เดือน ตั้งวงเงิน 225 ล้านบาท ถ้าจำเป็นจะเพิ่มวงเงินให้อีกในอนาคต งบประมาณรวมกันมาตรการคู่ขนาน 291.4 ล้านบาท รวมประกันรายได้และมาตรการคู่ขนานเป็นเงิน 5,035.3 ล้านบาท จะได้เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปโดยเร็ว

“ข่าวดีสำหรับตลาดส่งออกมันสำปะหลัง ขณะนี้ทูตพาณิชย์ไทยประจำฟิลิปปินส์ประสานผู้นำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ต้องการนำเข้ามันสำปะหลัง จำนวน 37 บริษัท มาเจรจากับผู้ส่งออกมันสำปะหลังไทย ซึ่งได้พบกันช่วงวันที่ 9 ก.ย. ที่ผ่านมา และเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จโดยเร็ว ผมได้มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับผิดชอบบริหารจัดการเรื่องนี้ให้เกิดผล ซื้อขายได้โดยเร็วที่สุด ทั้งหมดนี้จะมีผลในการช่วยยกระดับราคามันสำปะหลังให้เกษตรกรเพิ่มขึ้น“ นายจุรินทร์ กล่าว

Related Posts

Send this to a friend