POLITICS

นายกฯ หารือ ‘รัฐมนตรีใหม่’ ก่อนเข้าร่วมประชุม ศบศ. นัดแรกปี 64 รับทราบมาตรการเศรษฐกิจ – เตรียมเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว

พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้ารับการตรวจโควิด-19 พร้อมกับรัฐมนตรีใหม่ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ก่อนที่จะเข้าเฝ้าถวายสัตย์ฯ ในวันพรุ่งนี้ 27 มีนาคม 2564

โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับรัฐมนตรีใหม่กว่า 1 ชั่วโมงโดยขอให้ช่วยกันทำงานด้วยความเข้มแข็ง

จากนั้นนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบศ.ครั้งแรกของปี 64 ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยใบหน้ายิ้มแย้มทักทายผู้เข้าร่วมประชุมว่า วันนี้ทุกคนที่มาร่วมประชุมล้วนเป็นหลักในการบริหารช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ จึงขอให้ร่วมกันรับฟังข้อเสนอว่าจะสามารถทำอะไรได้บ้าง โดยเฉพาะการทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และในขณะเดียวกันต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยจากสถานการณ์โควิด-19 ด้วย หลายอย่างต้องเข้าใจซึ่งกันและกัน

ส่วนการประชุมวันนี้จะรายงานสถานการณ์โควิดล่าสุดในประเทศไทย รับทราบเป้าหมายการขยายของเศรษฐกิจไทยในปี 2564 และความคืบหน้ามาตรการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการไปรวมถึงแนวทางการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุกิจและดึงดูดการลงทุน

รวมถึงพิจารณามาตรการช่วยเหลืออสังหาริมทรัพย์โครงการ ELITE Flexible Program เพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติช่วยเหลือภาคอสังหาริมทรัพย์ และแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติของ จ.ภูเก็ต

Related Posts

Send this to a friend