POLITICS

’อนุทิน’ เตรียมเข้าร่วมประชุม รมต.สาธารณสุขอาเซียน ที่อินโดนีเซีย 13-15 พ.ค. นี้

’อนุทิน’ เตรียมนำคณะเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ที่อินโดนีเซีย 13-15 พ.ค. นี้ หารือความร่วมมือการสร้างระบบสาธารณสุขระดับภูมิภาคและแนวทางเร่งฟื้นตัวจากผลกระทบโควิด19

วันนี้ (12 พ.ค. 65) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 13-15 พ.ค. 2565 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข มีกำหนดการนำคณะเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน (ASEAN Health Ministers Meeting : AHMM) ครั้งที่ 15 ณ โรงแรมคอนราด บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ทั้งนี้ การประชุมจะประกอบไปด้วยการพบหารือทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ (Retreat) ซึ่งหัวข้อที่รัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนจะหารือกันในครั้งนี้ จะได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์รวมถึงการบริหารจัดการต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ตลอดจนการดำเนินมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคมในภูมิภาคภายหลังการแพร่ระบาด

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า รัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนจะมีการหารือถึงความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ (ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases: ACPHEED) ตามแนวคิดของผู้นำอาเซียน จากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 เมื่อเดือนพ.ย. 2563 ซึ่งมี 3 ประเทศสมาชิกได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย และเวียดนามเป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการพัฒนาสาธารณสุข (SOMHD) มาโดยต่อเนื่องและจะได้มีการรายงานความคืบหน้าในการประชุมครั้งนี้
รวมถึงการหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าการจัดทำความตกลง ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework ซึ่งเป็นกรอบความตกลงเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเดินทางระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนสำหรับการเดินทางที่จำเป็นของภาคราชการและนักธุรกิจในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของโควิด19

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ในโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข จะกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ในหัวข้อ Building Regional Health System Resilience and Accelerating COVID-19 Recovery ซึ่งจะเป็นการแสดงมุมมองของประเทศไทยต่อการสร้างระบบสุขภาพในระดับภูมิภาคอาเซียน การเพิ่มความยืดหยุ่นในกฎระเบียบ มาตรการของประเทศต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเร่งการฟื้นตัวของทุกประเทศจากผลกระทบของโควิด19
นอกจากการหารือระหว่างประเทศสมาชิกแล้ว รัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนยังมีกำหนดการประชุมร่วมกับประเทศคู่เจรจา ได้แก่ การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน บวก3 (จีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี) และ การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน-สหรัฐอเมริกา พร้อมกันนี้นายอนุทิน ยังมีกำหนดการหารือแบบทวิภาคีในประเด็นความร่วมมือด้านสาธารณสุขกับรัฐมนตรีสาธารณสุขสหรัฐอเมริกา และรัฐมนตรีสาธารณสุขสิงคโปร์

Related Posts

Send this to a friend