POLITICS

‘สกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ’ ร่อนจดหมายถึงสื่อมวลชนยืนยันความบริสุทธิ์ กรณีถูกกล่าวหาให้สินบน หวังได้รับความเป็นธรรม

เรียน พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนที่เคารพ

จากรายงานข่าวการเข้ารับทราบข้อกล่าวหาของผม เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ผมขออนุญาตชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นดังต่อไปนี้

1. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ผมเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกเพื่อแสดงความเป็นบริสุทธิ์ใจ โดยผู้ที่ไปร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีนี้คือ นายณฐพร โตประยูร ซึ่งไม่ได้เป็นผู้เสียหายหรือเกี่ยวข้องกับคดีที่ผมถูกกล่าวหาแต่อย่างใด

2. ผมยืนยันในความสุจริตใจว่า ตลอดระยะเวลาการทำงาน การติดต่อประสานงานกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ทุกขั้นตอนได้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเสมอ แต่กลับปรากฎว่ามีการปลอมแปลงเอกสารตอบกลับมายังบริษัทของผม เพื่อหลอกลวงให้ผมจ่ายเงินให้ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในสัญญา ทั้งนี้การจ่ายเงินเป็นไปตามสัญญาของ project consultancy ซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่ผมและสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตามที่ศาลได้มีคำพิพากษาลงโทษจำเลยไปแล้ว

3.การที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สามารถนำตัวบุคคลที่ร่วมกันปลอมแปลงเอกสารของสำนักงานทรัพย์สินฯ มาลงโทษได้ ก็เนื่องจากผมได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทรัพย์สินฯ ว่า ขอให้ช่วยปกป้องชื่อเสียงของสำนักงานทรัพย์สินฯ ผมจึงส่งมอบเอกสารที่ได้รับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ จึงทราบว่ามีการแอบอ้างปลอมเอกสาร และสามารถนำตัวบุคคลที่ร่วมกันปลอมแปลงเอกสารมาลงโทษได้

4. เมื่อมีการดำเนินคดีกับผู้ที่ร่วมกันปลอมแปลงเอกสาร ผมยังได้รับการติดต่อจากพนักงานสอบสวนให้ช่วยให้ปากคำในฐานะพยานเพื่อดำเนินคดีบุคคลที่ร่วมกันปลอมแปลงเอกสารของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แต่ในช่วงนั้นผมเดินทางไปต่างประเทศ จึงได้ประสานให้บุคคลที่เกี่ยวข้องและร่วมงานกับผมไปดำเนินการแทน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผมได้ให้ความร่วมมือมาตั้งแต่แรกเพื่อให้ทางการนำตัวบุคคลที่ร่วมกันปลอมแปลงเอกสารของสำนักงานทรัพย์สินฯมาลงโทษได้

ผมขอยืนยันว่าผมเป็นผู้บริสุทธิ์ คำตัดสินของศาลที่ผู้กล่าวหานำมาประกอบในการแจ้งความดำเนินคดีผม เป็นคำตัดสินของจำเลยที่ร่วมกันปลอมแปลงเอกสารของสำนักงานทรัพย์สินฯ เพื่อมาหลอกเอาเงินจากผม และที่ผมให้ความร่วมมือในการสอบสวนคดีจนนำตัวผู้แอบอ้างปลอมเอกสารมารับโทษได้ ก็เพราะผมหวังดีต่อ ไม่อยากให้ชื่อเสียงของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เสียหาย และไม่อยากเห็นบุคคลอื่นโดนหลอกลวงเอาเงินเช่นเดียวกับผมอีก

การกล่าวหาว่าผมเป็นผู้กระทำความผิดในคดีนี้ จึงไม่เป็นธรรมกับผมอย่างยิ่ง ผมหวังว่ากระบวนการยุติธรรมจะให้ความเป็นธรรมแก่ผม และช่วยปกป้องชื่อเสียงของผมต่อไป

สกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ

Related Posts

Send this to a friend