POLITICS

‘ตาร์ท อิสรพงศ์’ ว่าที่ ส.ส.ชุมพร เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ ขึ้นรถแห่ขอบคุณคนชุมพร

‘ตาร์ท อิสรพงศ์’ ว่าที่ ส.ส.ชุมพร เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ ขึ้นรถแห่ขอบคุณคนชุมพร

วันนี้ (17 ม.ค. 65) เวลา 09:15 น. นายอิสรพงศ์ มากอำไพ หรือ ตาร์ท ว่าที่ ส.ส.ชุมพร เขต 1 พร้อมทีมพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดชุมพร ขึ้นรถเครื่องเสียงแห่ขอบคุณประชาชนชาวชุมพรที่ไว้วางใจลงคะแนนให้ในการเลือกตั้งซ่อม จนสามารถเอาชนะคู่แข่งจากพรรคพลังประชารัฐได้อย่างขาดลอย

โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร รายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ระบุว่า นายอิสรพงศ์ มากอำไพ พรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนน 49,014 คะแนน, ร.ต.ท.สมชาย แพ่งยงยุทธ พรรคไทยศรีวิไลย์ ได้คะแนน 507 คะแนน, นายวรพล อนันตศักดิ์ ได้คะแนน 3,582 คะแนน, นายชวลิต อาจหาญ พรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนน 32,281 คะแนน และ พ.ต.อ.ทศพล โชติคุตร์ พรรคกล้า ได้คะแนน 7,492 คะแนน

มีผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 97,425 คน คิดเป็นร้อยละ 72.44 เป็นบัตรดีร้อยละ 95.33 บัตรเสียร้อยละ 1.77 และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนร้อยละ 2.90

Related Posts

Send this to a friend