POLITICS

‘ฟรุตบอร์ด’ ลุยตรวจด่านเชียงแสน-เชียงของ เพิ่มโอกาสส่งออกไปจีน

‘ฟรุตบอร์ด’ รับมือผลไม้ปี 65 ลุยตรวจด่านเชียงแสน-เชียงของ เพิ่มโอกาสส่งออกไปจีน หลัง2 ปีที่ผ่านมา พบข้อมูลไทยได้เปรียบดุลการค้าจีนด้านผลไม้กว่า 3 เท่าตัว แต่เสียเปรียบดุลการค้าด้านผัก

วันนี้ (12 ม.ค. 65) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในฐานะประธานคณะกรรมการและบริหารการจัดการผลไม้ (Fruit Board) สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้กระทบต่อเกษตรกรและภาคการเกษตรโดยรวม โดยได้ลงพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำพูน และเชียงราย ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคมนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าในหลายด้าน 

ทั้งการบริหารจัดการผลไม้ของภาคเหนือ ฤดูการผลิตปี 2565 (ลำไย) การดำเนินงานของคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรกอ.) ภาคเหนือ การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และเชียงรายพร้อมตรวจเยี่ยมด่านเชียงของและด่านเชียงแสน และมาตรการ SPS – Covid Free รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาการขนส่งผ่านด่านบ่อเตนและด่านโมฮาน

ปัจจุบันการส่งออกนำเข้าผักผลไม้โดยรวมระหว่างไทยกับจีน ไทยได้เปรียบดุลการค้าจีนกว่า 3 เท่าตัวโดยในปี 2563 ไทยส่งออกผลไม้ไปจีน 1.02 แสนล้านบาท ไทยนำเข้าผลไม้จากจีน 30,735 ล้านบาทเท่ากับไทยได้เปรียบจีน 7.2 หมื่นล้าน ครองตลาดจีนคิดเป็นสัดส่วนตลาด (Market Share) เป็นอันดับ 1 สูงถึง 45% ขณะที่ช่วง 10 เดือนของปี 2564 หรือช่วงเดือนมกราคม – ตุลาคม 2564 ไทยส่งออกผลไม้ไปจีนกว่า 2 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 1.48 แสนล้านบาท สูงเป็นประวัติการณ์ 

ส่วนการนำเข้าส่งออกผักในปี 2563 จีนส่งออกออกผักมาไทย 8 พันล้าน  ไทยส่งออกผักสดผักแข็งผักแห้งและมัน หัวมัน 30,000 ล้าน (รหัส 07) แต่ถ้าแยกผักออกมาไทยส่งออกผักไปจีน 1 พันล้านบาท เสียดุลการค้าจีนด้านผัก 7 พันล้าน ในขณะที่ไทยได้เปรียบการส่งออกผลไม้ไปจีนกว่า 7 หมื่นล้าน

Related Posts

Send this to a friend