POLITICS

‘พวงเพ็ชร’ กระชับความสัมพันธ์จีน หนุนแก้ปัญหา Call center

‘พวงเพ็ชร’ กระชับความสัมพันธ์จีน หนุนแลกเปลี่ยนข่าวสาร แก้ไขปัญหา Fake news และ Call center

วันนี้ (11 ต.ค. 66) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายหาน จื้อเฉียง (Mr. Han Zhiqiang) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยินดีที่ได้พบปะกับเอกอัครราชทูตจีนฯ ในวันนี้ โดยไทยและจีนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมายาวนาน และเร็วๆ นี้ นายกรัฐมนตรียังมีกำหนดการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (Belt and Road Forum for International Cooperation: BRF) ครั้งที่ 3 และ การเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการ จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองฝ่ายจะกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือในทุกมิติมากยิ่งขึ้น

เอกอัครราชทูตจีนฯ ยินดีต่อการรับตำแหน่งใหม่ของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยการมาเข้าเยี่ยมคารวะในวันนี้ ถือเป็นการแนะนำตัวและทำความรู้จักซึ่งกันและกัน โดยไทย-จีน ใช่อื่นไกลพี่น้องกัน ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์มายาวนาน และมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดในทุกมิติ เอกอัครราชทูตจีนฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น

ทั้งสองฝ่าย ได้หารือถึงความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและเอกอัครราชทูตจีนฯ ต่างเห็นพ้องในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสื่อมวลชน รวมถึงการแลกเปลี่ยนด้านการนำเสนอข่าวของทั้งสองประเทศ เพื่อให้ประชาชนไทยและจีนได้รับรู้ข่าวสารที่ถูกต้อง มีความรู้ความเข้าใจอันดีต่อกัน และยังช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถรับมือและตอบโต้กับข่าวเท็จ (Fake news) ได้ทันท่วงที

นอกจากนี้ ยังเห็นพ้องในการร่วมมือแก้ไขปัญหา Call center โดยเอกอัครราชทูตจีนฯ กล่าวว่ารัฐบาลจีนได้ดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ และปัญหา Call center อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้อาชญากรบางส่วนหลบหนีไปประเทศอื่น ดังนั้น ทุกประเทศและประเทศใกล้เคียงจึงควรร่วมมือและแบ่งปันข่าวสารร่วมกัน เพื่อให้ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากปัญหาดังกล่าวได้ทันท่วงที ซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียินดีส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา Call center กับจีน โดยเป็นประเด็นที่รัฐบาลให้ความสำคัญเพราะสร้างความเสียหายให้กับประชาชน

Related Posts

Send this to a friend