POLITICS

กต. ยกประเด็นแรงงานเก็บผลไม้ป่า ฟินแลนด์ เข้าหารือระดับนโยบาย

กต. ยกประเด็นแรงงานเก็บผลไม้ป่า ฟินแลนด์ เข้าหารือระดับนโยบาย หวังแก้ปัญหาระยะยาว

วันนี้ (3 พ.ย.65) นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือแรงงานเก็บผลไม้ป่าที่เดินทางไปทำงานในประเทศฟินแลนด์ ว่า กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมการกงสุล ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ให้การช่วยเหลือแรงงานไทย 59 คน ที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าอย่างถูกกฎหมาย แต่ถูกบังคับใช้แรงงาน กลับมายังประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พร้อมอำนวยความสะดวกให้แรงงานที่ถูกบังคับใช้แรงงานดำเนินการตามกฎหมายกับนายจ้าง ให้คำปรึกษา และติดตามสถานะการรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศฟินแลนด์อย่างต่อเนื่อง

โดยเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองบังคับการปราบปรามค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงแรงงาน ได้เข้าคัดกรองแรงงานไทยกลุ่มดังกล่าวตามกระบวนการคุ้มครองผู้เสียหาย ให้ความช่วยเหลือในการเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิมแล้ว ทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฟินแลนด์ ตรวจสอบและติดตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแรงงานไทย และสนับสนุนแรงงานไทยที่พำนักอยู่ในฟินแลนด์ในประเด็นข้อกฎหมาย ติดตามสถานะการรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ

พร้อมหยิบยกประเด็นแรงงานเก็บผลไม้ป่าที่ฟินแลนด์เข้าหารือในระดับนโยบายทั้งไทยและฟินแลนด์ เพื่อหากลไก แนวปฏิบัติของกฎหมายป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์อย่างยั่งยืน

นายธานี กล่าวต่อว่า กรมการกงสุล ได้ประกาศคำแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจไปทำงานเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ให้รับทราบสภาพการทำงาน รายได้ที่อาจจะไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับจำนวนผลไม้ป่าที่เก็บได้ เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายก่อนการเดินทางที่ค่อนข้างสูง ประชาชนที่สนใจไปทำงานเก็บผลไม้ป่าสามารถติดต่อสอบถาม และขอคำปรึกษาได้ที่กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกแห่ง หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน หมายเลข 1506 กด 2

สำหรับผู้ที่พำนักในต่างประเทศขอคำปรึกษาได้ที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศ หรือติดต่อสายด่วนกรมการกงสุล 24 ชั่วโมงหมายเลข 02-5728-842

Related Posts

Send this to a friend