POLITICS

ที่ปรึกษาประธานสภาฯ แจง ‘ชวน’ ไม่มีอำนาจเห็นควรสั่งเปิดประชุมวิสามัญ

วันนี้ (11 ต.ค. 65) ที่อาคารรัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยถึงกรณีที่พรรคร่วมฝ่ายค้าน แถลงข่าวว่าจะเข้าชื่อขอให้เปิดประชุมร่วมกันของรัฐสภา สมัยวิสามัญ เพื่อนำกรณีเหตุความรุนแรงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู เข้าหารือ ซึ่งอยู่ที่นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา จะพิจารณาว่าจะเปิดประชุมสมัยวิสามัญหรือไม่นั้น

นพ.สุกิจ แถลงว่า เกรงว่าจะมีการเข้าใจผิด นำไปสู่การกล่าวหากันภายหลัง จึงขอยกรัฐธรรมนูญ มาตรา 123 ที่ระบุว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ทั้ง 2 สภา รวมกัน หรือ ส.ส. จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมดรวมกัน 2 สภา มีสิทธิเข้าชื่อให้ประธานรัฐสภา นำความกราบบังคมทูลฯ ขอเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญได้

ด้วยเหตุนี้ จะเห็นได้ว่า ประธานรัฐสภาไม่มีหน้าที่และอำนาจจะเห็นสมควรหรือไม่สมควร ว่าจะเปิดประชุมสมัยวิสามัญแต่ประการใด แต่หากมีการเข้าชื่อครบ 1 ใน 3 ของทั้ง 2 สภา ซึ่งปัจจุบันเป็นจำนวน 721 คน ดังนั้น 1 ใน 3 ต้องเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 241 คน หากรายชื่อครบ ประธานสภาฯ ก็ยินดีนำความขึ้นกราบบังคมทูลในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป

Related Posts

Send this to a friend