POLITICS

ก้าวหน้า-ก้าวไกล หอบ 8 หมื่นชื่อ ชงรัฐสภาแก้ รธน. “ปลดล็อกท้องถิ่น”

วันนี้ (11 ก.ค. 65) คณะก้าวหน้า นำโดย นางสาวพรรณิการ์ วานิช โฆษกคณะก้าวหน้า และพรรคก้าวไกล นำโดย นายพริษฐ์ วัชรสินธุ์ ผู้จัดการการสื่อสารและรณรงค์นโยบายพรรคก้าวไกล นำ 80,000 รายชื่อจากแคมเปญปลดล็อกท้องถิ่น ยื่นต่อประธานสภาฯ ณ จุดรับหนังสือรัฐสภา โดยมีนางผ่องศรี ธาราภูมิ คณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฏร เป็นตัวแทนรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ

นางสาวพรรณิการ์ ชี้แจงจุดประสงค์ของแคมเปญดังกล่าวว่า เป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิเลือกตั้งผู้บริหารสูงสุดของจังหวัดด้วยตัวเอง และยุติรัฐราชการรวมศูนย์

“หวังว่าผู้แทนราษฏรจะทำหน้าที่ให้สมชื่อกับคำว่าผู้แทนของราษฎร และช่วยกันผลักดันให้กฏหมายฉบับนี้สำเร็จ และจะเป็นการปลดล็อคโซ่ตรวนประเทศไทยจากการเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาและก้าวต่อไปข้างหน้า โดยการปลดปล่อยศักยภาพของทุกจังหวัดด้วยกัน” นางสาวพรรณิการ์ กล่าว

ด้าน นายพริษฐ์ วัชรสินธุ์ ผู้จัดการการสื่อสารและรณรงค์นโยบายพรรคก้าวไกล มีข้อเสนอ 3 ข้อเสนอหลัก คือ

1 กระจาย “อำนาจ” ให้ประชาชนในทุกจังหวัดมีสิทธิการเลือกผู้นำสูงสุดของจังหวัดของตนเอง

2 กระจาย “งาน” ให้ท้องถิ่นรับผิดชอบงานบริการสาธารณะทั้งหมดเป็นหลัก

3 กระจาย “งบประมาณ” ไปยังท้องถิ่น โดยการเพิ่มสัดส่วนงบประมาณจาก 23% เป็น 50% ของงบประมาณประเทศ

“การเมืองเป็นเรื่องของความเป็นไปได้ อย่ามองว่าร่างนี้เป็นร่างของพรรคก้าวไกลหรือคณะก้าวหน้า ให้มองว่าร่างนี้เป็นร่างของประชาชนทุกคน” นายพริษฐ์ กล่าว

สำหรับร่างกฏหมายนี้มีประชาชนเข้าชื่อเสนอจำนวน 80,772 รายชื่อ ใช้เวลาเพียง 3 เดือน ซึ่งการเข้าชื่อเสนอมีมากกว่า 80,772 รายชื่อ แต่ส่วนหนึ่งยังเป็นเยาวชนอยู่

ด้าน นางผ่องศรี ชี้แจงกระบวนการหลังจากนี้ว่า ทางฝ่ายรับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะต้องนำไปตรวจสอบความถูกต้อง และนำไปสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นตามขั้นตอน เมื่อถูกต้องตามขั้นตอนท่านประธานพิจารณาจะบรรจุในระเบียบวาระเพื่อพิจารณาต่อไป

Related Posts

Send this to a friend