POLITICS

กกต.เลื่อนพิจารณางบค่าไฟ เป็น 15 พ.ค.นี้ เหตุต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

กกต.เตือนประชาชนระวังข่าวเท็จ ทำการเลือกตั้งสกปรก เลื่อนพิจารณางบค่าไฟ เป็นวันที่ 15 พ.ค.นี้ เหตุต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันนี้ (11 พ.ค.66) นายแสวง บุญมี เลจาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดแถลงข่าวถึงประเด็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 โดยระบุว่า ขณะนี้ กกต.ได้ส่งบัตรเลือกตั้งที่จะใชัในวันที่ 14 พ.ค.66 ถึง หน่วยเลือกตั้งทั้ง 400 เขตแล้ว โดยวันนี้จะจัดส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าในประเทศ และบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจาก 91 สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ ที่ได้ทำการคัดแยกและตรวจสอบแล้วไปยังหน่วยเลือกตั้งทั้ง 400 เขตด้วย โดยยังเหลือบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรอีก 3 แห่ง ที่กำลังจะส่งมา ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้, สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต สาธารณรัฐโมซัมบิก และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก

ทั้งยังฝากถึงประชาชนให้ระมัดระวังถึงข่าวเท็จและข่าวบิดเบือน ซึ่ง กกต.พบเป็นร้อยข่าว ยกตัวอย่างข่าวส่งมอบบัตรเลือกตั้งที่มีการบิดเบือนว่าไม่โปร่งใส ขอชี้แจงว่าเป็นการเซ็นกำกับเพื่อมอบบัตรตามระเบียบ ไม่ได้เปิดซองแต่อย่างใด อีกกรณีคือบัตรเขย่งซึ่งไม่เป็นความจริง

“ท่านรู้สึกอย่างไรกับ กกต.แสดงความเห็นได้ แต่ไม่ควรทำให้กระบวนการเลือกตั้งสกปรก การบิดเบือนไม่ใช่ประชาธิปไตย ประชาธิปไตยอยู่ที่ความจริงและการใช้เหตุผล หากคิดว่าการเลือกตั้งคือทางออกประเทศ อยากทุกฝ่ายร่วมกันทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย”

นายแสวง ยังกล่าวถึงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) การขออนุมัติงบประมาณ งบกลาง เพื่อช่วยเหลือค่าไฟฟ้าให้กับกลุ่มเปราะบาง ที่ประชุม กกต.พิจราณาแล้วเห็นว่า มีประเด็นข้อคำถามที่จะให้สำนักงบประมาณ และกระทรวงพลังงาน ชี้แจงข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมให้ครบถ้วนเกี่ยวกับเหตุผลการจำเป็นเร่งด่วน การดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง และ พ.ร.บ.วินัยการเงิน การคลังในการขอใช้งบกลาง โดยทราบข้อมูลจากผู้แทนกระทรวงพลังงานว่าหากมีการพิจารณาเรื่องนี้ในวันที่ 15 พ.ค.66 ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อความเร่งด่วนในการดำเนินการ ที่ประชุม กกต.จึงมีมติให้สำนักงบประมาณ และกระทรวงพลังงาน ชี้แจงข้อมูลตามความเห็นดังกล่าว ก่อนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งในภาคเช้าของวันที่ 15 พ.ค.66

Related Posts

Send this to a friend