POLITICS

เพนกวิน-พริษฐ์ ชิวารักษ์ ถูกปล่อยตัวจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร แล้ว

วันนี้ (11 พ.ค. 64) ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ เดินทางออกจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์ โดยนั่งรถตู้ของโรงพยาบาลวิภาวดี ออกมาพร้อมกับนางสุรีรัตน์ ชิวารักษ์ มารดา ซึ่งนายพริษฐ์น้ำหนักลดไป 20 กก. หลังอดอาหารมาเป็นระยะเวลากว่า 50 วัน ภายหลังเดินทางออกมาหน้าประตูรั้วของเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ได้มีการลดกระจกลง เพื่อทักทายมวลชนที่มารอให้กำลังใจ พร้อมการชู 3 นิ้วซึ่ง นายพริษฐ์ ตกเป็นจำเลยในคดีชุมนุมปักหมุดท้องสนามหลวง ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร หลังศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว พร้อมกำหนดเงื่อนไข ห้ามกระทำการเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ห้ามก่อความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง ห้ามออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล และให้มาศาลตามกำหนดนัด พร้อมแต่งตั้งผู้กำกับดูแลจำเลยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข

Related Posts

Send this to a friend