POLITICS

‘กัณวีร์’ หวังใช้การเลือกตั้งครั้งนี้ ทวงคืนอำนาจ ปชช.และยกระดับสิทธิมนุษยชนสู่สากล

‘กัณวีร์’ หวัง 90 ปีรัฐธรรมนูญไทย ใช้การเลือกตั้งครั้งนี้ ทวงคืนอำนาจประชาชน และยกระดับสิทธิมนุษยชนสู่สากล

วันนี้ (10 ธ.ค. 65) เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ และวันสิทธิมนุษยชนสากล นายกัณวีร์ สืบแสง ประธานยุทธศาสตร์ และรองหัวหน้าพรรคเป็นธรรม กล่าวถึง การพัฒนาที่ย้อนแย้งระหว่างวันรัฐธรรมนูญไทย ที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2475 และ วันสิทธิมนุษยชนสากล ที่ถูกกำหนดตั้งแต่ปี 2492 โดยมีอายุต่างกันถึง 16 ปี แต่ดูแล้วการพัฒนาของงานด้านสิทธิมนุษยชนสากลทั่วโลกได้เจริญก้าวหน้าไปไกลกว่าสิทธิทางรัฐธรรมนูญที่ประชาชนไทยเจ้าของประเทศพึงมี

นายกัณวีร์ กล่าวถึงเหตุผลที่ตนเองตัดสินใจลาออกจากการทำงานเป็นเจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติ ที่ทำมากว่า 12 ปี แล้วมาทำงานการเมืองในประเทศไทย มาจากชีวิตที่ได้เลือกแล้ว (ไม่ใช่ชีวิตที่เลือกได้) เพราะมาจากแนวทางการใช้ชีวิตที่ตอบโจทย์ทางอุดมการณ์ที่ต้องการทำงานด้านสิทธิมนุษยชน มนุษยธรรม และการสร้างสันติภาพ โดยต้องให้ความสำคัญ เรื่อง สิทธิและเสรีภาพ ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยทำให้สังคมที่มนุษย์ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยสันติสุข

“ที่เห็นผมนั่งๆ นอนๆ ร่วมกับกลุ่มพี่น้องหลากหลายกลุ่มที่มาเรียกร้องทั้งสิทธิชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิทธิความเป็นมนุษย์ ฯลฯ เพราะอยากตอบโจทย์สิ่งที่ยังต้องการตามหา ตามระบอบการเมืองการปกครองของไทยที่มีอยู่ ที่ประชาชนต้องเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง”

นายกัณวีร์ เห็นว่า การได้มองจากด้านนอกอาคารยูเอ็น และนอกทำเนียบรัฐบาล ทำให้มองเห็นการใช้อำนาจหลายอย่าง เช่นการกระจายอำนาจที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง การกระจายอำนาจทางการศึกษาโดยให้พื้นที่ร่วมกำหนดหลักสูตรที่เหมาะสม การไม่บังคับขู่เข็ญให้คนทำในสิ่งที่ไม่ต้องการ อาทิ การเกณฑ์ทหาร การรับประกันการปฏิเสธการอุ้มซ้อมทรมาน การให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตามหลักมนุษยธรรม การให้สวัสดิการรัฐต่างๆ เข้าถึงประชาชนได้อย่างมีความหมาย การประกันทรัพยากรธรรมชาติต้องได้รับความคุ้มครองและเล็งเห็นถึงความยั่งยืนของการคงอยู่ของธรรมชาติกับชุมชน การคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคน ฯลฯ

“ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังเป็นสิ่งที่ยังไม่สามารถบรรลุได้ตามที่ประเทศไทยควรเป็น ประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นมา 90 ปี ยังไม่ตอบโจทย์ความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่ขยายกว้างขึ้นทุกขณะ การนำหลักการด้านสิทธิมนุษยชนเข้ามาลดช่องความเหลื่อมล้ำดังกล่าวจึงเป็นสิ่งสมควรและเหมาะสม นี่จึงเป็นความเชื่อมโยงที่เห็นชัดเจนของวันรัฐธรรมนูญไทยและวันสิทธิมนุษยชนสากลในทุกๆ วันที่ 10 เดือน ธันวาคม ของทุกปี”

นายกัณวีร์ จึงหวังว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นครั้งนี้ จะเป็นโอกาสสำคัญที่จะทวงคืนอำนาจให้ประชาชนและยกระดับสิทธิมนุษยชนสู่สากล

Related Posts

Send this to a friend