POLITICS

เพื่อไทย ออกแถลงการณ์ วันรัฐธรรมนูญ เรียกร้อง พรรคการเมือง ส.ส. – ส.ว. ร่วมแก้ไข รธน.

เพื่อไทยออกแถลงการณ์ วันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค.65 เรียกร้อง พรรคการเมือง ส.ส. – ส.ว. ร่วมแก้ไข รธน.มาตรา 272 บทเฉพาะกาล และมาตรา 159 นายกฯควรมีที่มาจาก ส.ส.ได้

คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พรรคเพื่อไทย นำโดยรองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ศาสตราจารย์พิเศษชัยเกษม นิติสิริ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ พรรคเพื่อไทย นายจาตุรนต์ ฉายแสง กรรมการยุทธศาสตร์ พรรคเพื่อไทย นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ โฆษกพรรคเพื่อไทย ร่วมแถลงข่าวเนื่องในวันนัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2565

รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีในประวัติศาสตร์ไทยว่า ในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกให้กับประชาชนชาวไทย ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวรของประเทศไทย เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม

วันนี้จึงเป็นอีกวันหนึ่งที่พรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญเพราะรัฐธรรมนูญมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับพี่น้องคนไทยทุกคน ไม่จำกัดเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมืองเท่านั้น การมีรัฐธรรมนูญที่ดี ประเทศชาติ สังคม จึงจะเจริญก้าวหน้าได้ พรรคเพื่อไทยจึงออกแถลงการณ์ เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2565 โดยมีสาระสำคัญ คือ การเชิญชวนพรรคการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ร่วมกันแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ในบทเฉพาะกาล และแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 159 ให้นายกรัฐมนตรีมีที่มาจาก ส.ส.ได้

ศาสตราจารย์พิเศษชัยเกษม นิติสิริ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ปัจจุบันตนมีอายุเข้าสู่ปีที่ 75 ผ่านการปฏิวัติรัฐประหารมานับครั้งไม่ถ้วน ทุกครั้งที่เกิดการปฏิวัติ ทำให้ประเทศชาติเสียโอกาสมากมาย สูญเสียระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เราไม่สามารถต่อต้านอะไรจากผู้มีอำนาจได้ โดยเฉพาะในปัจจุบันได้มีวิวัฒนาการของฝ่ายตุลาการ

เมื่อมีการปฏิวัติรัฐประหาร คณะรัฐประหารได้มาซึ่งอำนาจรัฏฐาธิปัตย์ ทำอะไรได้ตามใจชอบ มีอาวุธ มีปืน จึงได้เห็นว่ารัฐบาลที่มาจากรัฐประหารทุกคณะ อยู่มากี่ปีประเทศชาติดีขึ้นหรือเลวลง บางกลุ่มพอใจกับการที่คนกลุ่มหนึ่ง อยู่ดีๆ ขอมาปกครองบ้านเมือง ตนเองดีที่สุด เก่งที่สุด คณะรัฐประหารที่ลุกขึ้นมายึดอำนาจ ตนไม่ให้ผ่านแม้แต่คณะเดียว ดังนั้นทางที่ดีที่สุดของประเทศชาติ คือผู้แทนราษฎรต้องมาจากประชาชน นายกรัฐมนตรีต้องมาจากผู้ที่ประชาชนให้การยอมรับ ไม่ใช่เอาใครก็ได้ ที่พอมีอาวุธ มาบอกว่าจะมาปกครองประเทศชาติ โดยไม่ได้ดูว่าตนเองนั้นมีความสามารถหรือไม่

ศาสตราจารย์พิเศษชัยเกษม กล่าวอีกว่า การออกแถลงการณ์ของพรรคเพื่อไทยในวันนี้ เพื่อย้ำเตือนพี่น้องประชาชนว่า รัฐธรรมนูญที่ดี เป็นประชาธิปไตย ต้องมาจากพี่น้องประชาชนเท่านั้น จึงขอเรียกร้องให้

1.ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ซึ่งมีที่มาจากประชาชน

2.รัฐธรรมนูญต้องมีหลักสำคัญอย่างน้อย 2 ประการ คือนายกรัฐมนตรีต้องมาจากสภาผู้แทนราษฎร ไม่ใช่ชี้เอาใครก็ได้มาเป็นนายกรัฐมนตรี และการรัฐประหารที่เกิดขึ้นมาซ้ำแล้วซ้ำอีก พรรคเพื่อไทยจึงเสนอส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญ เพื่อตัดวงจรอุบาทว์ในการรัฐประหาร คือผู้ก่อการปฏิวัติรัฐประหารคือ กบฎ คนเป็นกบฎต้องรับโทษตามกฎหมายที่กำหนดไว้ และที่สำคัญเร่งด่วนที่สุด คือ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้การเลือกนายกรัฐมนตรีทำในสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น โดยไม่ให้วุฒิสภาที่ไม่ได้มาจากพี่น้องประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้อง

นายจาตุรนต์ ฉายแสง กรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นวันรัฐธรรมนูญก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในอีก 3-5 เดือนข้างหน้า รัฐธรรมนูญจึงมีความเกี่ยวข้องกับการเมืองที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคต วันรัฐธรรมนูญมีความสำคัญ คือ การมีกฎหมายสูงสุดของประเทศ แต่การเกิดรัฐประหารหลายครั้งในรอบ 90 ปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดการปกครองที่มีรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยเป็นส่วนใหญ่ ให้รำลึกเพียงบางช่วงเวลาเท่านั้น การมีรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยมาตลอด โดยเฉพาะการรัฐประหารในปี 2549 และ ปี 2557 ทำให้เกิดรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง ทำให้อำนาจไม่เป็นของพี่น้องประชาชน แต่อยู่ในมือของผู้ทำการรัฐประหาร และองค์กรต่างๆ ที่ไม่ยึดโยงกับประชาชน

คนไทยจึงได้รัฐบาลที่ไม่ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชน บริหารประเทศไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการตรวจสอบจากประชาชน ประเทศไม่สามารถปรับตัวกับการผันผวนของโลกเศรษฐกิจโลกได้ การเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำ ฟื้นตัวจากวิกฤตช้า ขีดความสามารถของประเทศตกต่ำ ประชาชนต้องเผชิญกับภาวะรายได้ต่ำ ค่าครองชีพสูง หนี้สินครัวเรือนสูงเป็นประวัติการณ์ ความเหลื่อมล้ำติดอันดับโลก ดังนั้นความไม่เป็นประชาธิปไตยกับปัญหาเศรษฐกิจจึงเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออก และต้องได้รับการแก้ไข แต่การจะแก้ไขได้ต้องเปลี่ยนแปลงรัฐบาล พรรคเพื่อไทยจะร่วมมือกับพี่น้องประชาชนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง โดยต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐาน คือ รัฐธรรมนูญ ที่ควรมาจาก ส.ส.ร. ซึ่งมีที่มาจากประชาชน เพื่อให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตย เพื่อให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้าต่อไป

นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า รัฐธรรมนูญ ปี 2560 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 ที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่านำมาซึ่งปัญหามากมาย จุดมุ่งหวังของพรรคเพื่อไทย หวังเห็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ และจัดทำขึ้นเพื่อประชาชนคนไทยอย่างแท้จริง ทั้งหมดคือเจตนารมย์ที่มีความมุ่งหมายอยากเห็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ เริ่มต้นได้ที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน

เพื่อไทยออกแถลงการณ์ วันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค.65 เรียกร้อง พรรคการเมือง ส.ส. – ส.ว. ร่วมแก้ไข รธน.มาตรา 272 บทเฉพาะกาล และมาตรา 159 นายกฯควรมีที่มาจาก ส.ส.ได้

คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พรรคเพื่อไทย นำโดยรองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ศาสตราจารย์พิเศษชัยเกษม นิติสิริ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ พรรคเพื่อไทย นายจาตุรนต์ ฉายแสง กรรมการยุทธศาสตร์ พรรคเพื่อไทย นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ โฆษกพรรคเพื่อไทย ร่วมแถลงข่าวเนื่องในวันนัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2565

รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีในประวัติศาสตร์ไทยว่า ในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกให้กับประชาชนชาวไทย ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวรของประเทศไทย เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม

วันนี้จึงเป็นอีกวันหนึ่งที่พรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญเพราะรัฐธรรมนูญมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับพี่น้องคนไทยทุกคน ไม่จำกัดเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมืองเท่านั้น การมีรัฐธรรมนูญที่ดี ประเทศชาติ สังคม จึงจะเจริญก้าวหน้าได้ พรรคเพื่อไทยจึงออกแถลงการณ์ เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2565 โดยมีสาระสำคัญ คือ การเชิญชวนพรรคการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ร่วมกันแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ในบทเฉพาะกาล และแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 159 ให้นายกรัฐมนตรีมีที่มาจาก ส.ส.ได้

ศาสตราจารย์พิเศษชัยเกษม นิติสิริ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ปัจจุบันตนมีอายุเข้าสู่ปีที่ 75 ผ่านการปฏิวัติรัฐประหารมานับครั้งไม่ถ้วน ทุกครั้งที่เกิดการปฏิวัติ ทำให้ประเทศชาติเสียโอกาสมากมาย สูญเสียระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เราไม่สามารถต่อต้านอะไรจากผู้มีอำนาจได้ โดยเฉพาะในปัจจุบันได้มีวิวัฒนาการของฝ่ายตุลาการ

เมื่อมีการปฏิวัติรัฐประหาร คณะรัฐประหารได้มาซึ่งอำนาจรัฏฐาธิปัตย์ ทำอะไรได้ตามใจชอบ มีอาวุธ มีปืน จึงได้เห็นว่ารัฐบาลที่มาจากรัฐประหารทุกคณะ อยู่มากี่ปีประเทศชาติดีขึ้นหรือเลวลง บางกลุ่มพอใจกับการที่คนกลุ่มหนึ่ง อยู่ดีๆ ขอมาปกครองบ้านเมือง ตนเองดีที่สุด เก่งที่สุด คณะรัฐประหารที่ลุกขึ้นมายึดอำนาจ ตนไม่ให้ผ่านแม้แต่คณะเดียว ดังนั้นทางที่ดีที่สุดของประเทศชาติ คือผู้แทนราษฎรต้องมาจากประชาชน นายกรัฐมนตรีต้องมาจากผู้ที่ประชาชนให้การยอมรับ ไม่ใช่เอาใครก็ได้ ที่พอมีอาวุธ มาบอกว่าจะมาปกครองประเทศชาติ โดยไม่ได้ดูว่าตนเองนั้นมีความสามารถหรือไม่

ศาสตราจารย์พิเศษชัยเกษม กล่าวอีกว่า การออกแถลงการณ์ของพรรคเพื่อไทยในวันนี้ เพื่อย้ำเตือนพี่น้องประชาชนว่า รัฐธรรมนูญที่ดี เป็นประชาธิปไตย ต้องมาจากพี่น้องประชาชนเท่านั้น จึงขอเรียกร้องให้

1.ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ซึ่งมีที่มาจากประชาชน

2.รัฐธรรมนูญต้องมีหลักสำคัญอย่างน้อย 2 ประการ คือนายกรัฐมนตรีต้องมาจากสภาผู้แทนราษฎร ไม่ใช่ชี้เอาใครก็ได้มาเป็นนายกรัฐมนตรี และการรัฐประหารที่เกิดขึ้นมาซ้ำแล้วซ้ำอีก พรรคเพื่อไทยจึงเสนอส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญ เพื่อตัดวงจรอุบาทว์ในการรัฐประหาร คือผู้ก่อการปฏิวัติรัฐประหารคือ กบฎ คนเป็นกบฎต้องรับโทษตามกฎหมายที่กำหนดไว้ และที่สำคัญเร่งด่วนที่สุด คือ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้การเลือกนายกรัฐมนตรีทำในสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น โดยไม่ให้วุฒิสภาที่ไม่ได้มาจากพี่น้องประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้อง

นายจาตุรนต์ ฉายแสง กรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นวันรัฐธรรมนูญก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในอีก 3-5 เดือนข้างหน้า รัฐธรรมนูญจึงมีความเกี่ยวข้องกับการเมืองที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคต วันรัฐธรรมนูญมีความสำคัญ คือ การมีกฎหมายสูงสุดของประเทศ แต่การเกิดรัฐประหารหลายครั้งในรอบ 90 ปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดการปกครองที่มีรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยเป็นส่วนใหญ่ ให้รำลึกเพียงบางช่วงเวลาเท่านั้น การมีรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยมาตลอด โดยเฉพาะการรัฐประหารในปี 2549 และ ปี 2557 ทำให้เกิดรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง ทำให้อำนาจไม่เป็นของพี่น้องประชาชน แต่อยู่ในมือของผู้ทำการรัฐประหาร และองค์กรต่างๆ ที่ไม่ยึดโยงกับประชาชน

คนไทยจึงได้รัฐบาลที่ไม่ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชน บริหารประเทศไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการตรวจสอบจากประชาชน ประเทศไม่สามารถปรับตัวกับการผันผวนของโลกเศรษฐกิจโลกได้ การเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำ ฟื้นตัวจากวิกฤตช้า ขีดความสามารถของประเทศตกต่ำ ประชาชนต้องเผชิญกับภาวะรายได้ต่ำ ค่าครองชีพสูง หนี้สินครัวเรือนสูงเป็นประวัติการณ์ ความเหลื่อมล้ำติดอันดับโลก ดังนั้นความไม่เป็นประชาธิปไตยกับปัญหาเศรษฐกิจจึงเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออก และต้องได้รับการแก้ไข แต่การจะแก้ไขได้ต้องเปลี่ยนแปลงรัฐบาล พรรคเพื่อไทยจะร่วมมือกับพี่น้องประชาชนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง โดยต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐาน คือ รัฐธรรมนูญ ที่ควรมาจาก ส.ส.ร. ซึ่งมีที่มาจากประชาชน เพื่อให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตย เพื่อให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้าต่อไป

นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า รัฐธรรมนูญ ปี 2560 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 ที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่านำมาซึ่งปัญหามากมาย จุดมุ่งหวังของพรรคเพื่อไทย หวังเห็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ และจัดทำขึ้นเพื่อประชาชนคนไทยอย่างแท้จริง ทั้งหมดคือเจตนารมย์ที่มีความมุ่งหมายอยากเห็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ เริ่มต้นได้ที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน

Related Posts

Send this to a friend