POLITICS

‘ธรรมนัส’ ทิ้งเก้าอี้หัวหน้า ‘เศรษฐกิจไทย’ เปิดทางปรับ กก.บห. ยกชุด

‘ธรรมนัส’ ลาออกหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย เปิดทางปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหารใหม่ยกชุด

‘ธรรมนัส’ ลาออกหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย เปิดทางปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหารใหม่ยกชุด ดัน ‘เชวงศักดิ์ ใจคำ’ หัวหน้าพรรคแทน พร้อมเปลี่ยนโลโก้ ชูความมั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรเพื่อนำประเทศสู่ความเจริญรุ่งเรือง

วันนี้ (10 ต.ค. 65) ที่ ห้องประชุมสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา พรรคเศรษฐกิจไทย (ศท.) จัดประชุมใหญ่วิสามัญพรรคเศรษฐกิจไทย ครั้งที่ 3/2565 มีคณะกรรมการบริหารของพรรคและสมาชิกพรรคเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยวาระสำคัญคือการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคใหม่ ภายหลัง ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย ได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา มีผลให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคทั้งคณะต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ จะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ภายใน 45 วัน ตามข้อบังคับพรรค

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจไทย ที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่วิสามัญพรรคเศรษฐกิจไทย ครั้งที่ 3 / 2565 ดังนี้ 1.นายเชวงศักดิ์ ใจคำ หัวหน้าพรรค 2.นายสัจจวิทย์ ลีลาวณิชย์ เลขาธิการพรรค 3.นางชวาลี เดือนดาว เหรัญญิกพรรค 4.นายสุธี พงษ์เพียรชอบนายทะเบียนสมาชิกพรรค 5.นายประสิทธิ์ หนักตื้อ กรรมการบริหาร 6.นางสาวพนัฐดา กันทา กรรมการบริหาร 7.นายวิชัย เป็นพนัสสัก กรรมการบริหาร 8.นายกิจภพ กัณฑมิตร กรรมการบริหาร 9.นายธีระศักดิ์ สิทธิชัยธนะกิจ กรรมการบริหาร 10.นางสาวธัศชล บุญแสนไชย กรรมการบริหาร และ 11.นางสาวคำแปง ทำนา กรรมการบริหาร

นอกจากนี้ ยังมีวาระพิจารณาแก้ไขข้อบังคับพรรคเศรษฐกิจไทย,เปลี่ยนเครื่องหมายพรรค โดยใช้เครื่องหมายมีลักษณะดังนี้ มีสัญลักษณ์กรอบแปดเหลี่ยมสามเส้น วงนอกสุดสีเขียว วงกลางสีแดง วงในสีน้ำเงิน ภายในกรอบแถวแรกเป็นอักษรภาษาไทยสีเขียวคำว่า พรรค แถวที่สองเป็นอักษรภาษาไทยสีเขียวคำว่า เศรษฐกิจไทย แถวที่สามเป็นอักษรภาษาอังกฤษสีแดงคำว่า Thai Economic Party ( TEP ) ตามรูป หมายถึงความมั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรเพื่อนำประเทศสู่ความเจริญรุ่งเรือง

ขณะเดียวกันยังให้ยกเลิกความในข้อ 6 ของข้อบังคับพรรคเศษฐกิจไทย พ.ศ.2564 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 6 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 269 หมู่ที่ 4 ถนนดอกคำใต้-เชียงคำ ตำบลดอนศรีชุมอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56120”

ทั้งนี้ ในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญพรรคเศรษฐกิจไทย ครั้งที่ 3/2565 ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา มีดังนี้

1.ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา

2.นายจีรเดช ศรีวิราช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา

3.นายเกษม ศุภรานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา

4.นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา

5.นายไผ่ ลิกค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร

6.นายพรชัย อินทร์สุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตร

7.นายปัญญา จีนาคำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

8.นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาคร

9.นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก

10.นายสมศักดิ์ คุณเงิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น

11.นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

12.พลตำรวจเอกยงยุทธ เทพจำนงค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

13.นายยุทธนา โพธสุธน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

Related Posts

Send this to a friend