POLITICS

นายกฯ เชื่อ ปัญหาค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวจะได้ข้อยุติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งหารือ โดยยึดผลประโยชน์ประชาชน และต้องเป็นไปตามกฎหมาย

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงการชะลอขึ้นค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวของ กทม.ว่ารัฐบาลพิจารณาจากประโยชน์ของภาครัฐและประชาชนเป็น แต่ภาระหนี้ไม่ใช่ของกรุงเทพมหานครเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีผลผูกพันกับรัฐบาลด้วย ซึ่งเห็นว่าทั้งกรุงเทพมหานครและรัฐบาล น่าจะรับภาระหนี้ไม่ไหว เพราะเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมายาวนาน ดังนั้น ต้องไปหาวิธีการแก้ปัญหาให้ได้ โดยเน้นการพูดคุยตกลงกันและให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ก็เชื่อว่าปัญหาน่าจะจบ

อย่างไรก็ตาม วันนี้ประชาชนยังไม่ได้รับผลกระทบเรื่องค่าโดยสาร ขณะที่ค่าโดยสารตลอดเส้นทางอาจมองว่ามีราคาสูง แต่ต้องไปดูว่า เมื่อให้บริการแล้ว ประชาชนใช้บริการมากน้อยเพียงใด และเมื่อเพิ่มจำนวนสถานี ก็ต้องไปคำนวณว่าจะเก็บค่าโดยสารเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม ซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังหารือกันอยู่
 
นายกฯ ย้ำด้วยว่าการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าทุกสาย เน้นผลประโยชน์และความต้องการของประชาชนเป็นหลัก จากนั้นจึงจะมาคำนวณว่ารัฐจะได้ผลประโยชน์เท่าไหร่
 

Related Posts

Send this to a friend