POLITICS

กองทัพบกแจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ในวันที่ 11 ธ.ค. 65

กองทัพบกแจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ในวันที่ 11 ธ.ค. 65 ลพบุรี – สระบุรี

กองทัพบก โดย กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.) แจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของ กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ (ม.4 รอ.) และ หน่วยขึ้นตรง กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ ภายหลังทำการฝึก และตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อย ประจำปี 2566 ณ พื้นที่ฝึก บ้านดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี (ในห้วงวันที่ 5-11 ธ.ค.) โดยเคลื่อนย้ายกลับในวันที่ 11 ธ.ค.65 เวลา 16.00 น. จากพื้นที่ฝึก บ้านดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี -สี่แยกมะนาวหวาน – เขาลาด – บ้านพุแค – ถนนเลี่ยงเมือง – ถนนพหลโยธิน – กองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

จึงขอแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ และ ขออภัยในความไม่สะดวก

Related Posts

Send this to a friend