POLITICS

กกต.เคลียรดราม่า ผู้ถูกกักตัว-ผู้ป่วยโควิด ห้ามลงสมัครรับเลือกตั้ง

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชี้แจงกรณีออกหนังสือเวียนถึงผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทั่วประเทศ ถึงแนวทางการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ว่า เจ้าหน้าที่ กกต. ไม่สามารถรู้ได้ว่า บุคคลใดป่วยโควิด-19 จึงต้องตั้งจุดคัดกรองในวันรับสมัครและวันเลือกตั้ง หากพบว่ามีกลุ่มเสี่ยง ก็ให้จัดสถานที่รับสมัครและเลือกตั้งไว้เฉพาะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด แต่ไม่สามารถออกประกาศอย่างเป็นทางการได้ว่า ผู้ที่ป่วยโควิด-19 ห้ามเดินทางออกมาสมัครหรือใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เพราะกกต.ไม่มีอำนาจขนาดนั้นและอาจเข้าข่ายจำกัดสิทธิ์ของบุคคล

ส่วนหนังสือเวียนที่ระบุไว้ในช่วงท้าย เป็นการอ้างข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขว่า เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 34 แห่ง พ.ร.บโรคติดต่อ 2558 ในการพิจารณาดำเนินการ หรือออกคำสั่งเป็นหนังสือ ให้ผู้ที่เป็นโรคหรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรค เข้ารับการแยกกักหรือกักกันตัว ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคกำหนด จนกว่าจะพ้นระยะการติดต่อของโรค หรือสิ้นสุดเหตุอันควรสงสัย เพื่อไม่ให้โรคดังกล่าวแพร่ออกไป ไม่ใช่ประกาศของ กกต.เอง แต่ตามหลักของ พ.ร.บ.โรคติดต่อ และ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะควบคุมผู้ป่วยโควิดอยู่แล้ว ห้ามมีพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงทำให้เกิดการแพร่เชื้อ ดังนั้นจึงต้องอาศัยช่องทางนี้ควบคุมผู้ป่วย กกต.จะออกเป็นประกาศเองไม่ได้

Related Posts

Send this to a friend