POLITICS

ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิ เสนอรัฐบาลใหม่ยุติการฟ้องปิดปากประชาชน

ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิ เสนอรัฐบาลใหม่ยุติการฟ้องปิดปากประชาชน เรียกร้องกระทรวงยุติธรรม ยกระดับแผน NAP 2 ให้มีสถานะทางกฎหมาย

วันนี้ (9 ก.ย. 66) Protection International จัดเสวนา “ข้อเสนอจากผู้หญิงนักปกป้องสิทธิฯ ถึงรัฐบาลใหม่ ทำอย่างไรจะยุติฟ้องปิดปากประชาชน” ณ โรงแรม ไอบิส รัชดา พร้อมกับเปิดสถิติคดีฟ้องปิดปากและใช้กระบวนการยุติธรรมคุกคามผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนรากหญ้า หลังจากรัฐประหาร ปี 2557-2565 โดยพบว่ามีผู้หญิงต้องคดีฟ้องปิดปากประมาณ 570 คดี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการฟ้องโดยบริษัทเหมืองแร่ ปาล์มน้ำมัน และหน่วยงานของรัฐ ซึ่งปรานม สมวงศ์ จาก Protection International ต้องการเรียกร้องให้กระทรวงยุติธรรมทำแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Rights: NAP) ระยะที่ 2 ให้มีสถานะเป็นกฎหมาย

อังคณา นีละไพจิตร อดีต กสม.และผู้เชี่ยวชาญสหประชาชาติ สมาชิกคณะทำงานด้านการบังคับสูญหายโดยไม่สมัครใจ เปิดเผยว่าคนทำงานด้านสิทธิมนุษยชนถูกฟ้องร้องมานาน ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่ตนเองถูกบริษัทฟาร์มไก่ฟ้องหมิ่นประมาทเรื่องฟาร์มไก่ ส่วนตัวมองว่าเป็น “คดีทิพย์” ผู้ฟ้องไม่ได้หวังผลให้ได้รับความยุติธรรม เพียงแต่ต้องการกล่าวโทษและแสดงอารมณ์ โดยคดีนี้ใช้เวลา 4 ปีในการไต่สวน เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องกลับมาทบทวน ส่วนแผน NAP 2 ขอเรียกว่าเป็นแผนทิพย์ เพราะยังไม่มีกลไกในการคุ้มครอง

ภรณ์ทิพย์ สยมชัย ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้านรอบเหมืองแร่ทองคำจังหวัดเลย กล่าวว่าในหมู่บ้านมีชาวบ้านถูกฟ้องร้องกว่า 30 คน 30 คดี ซึ่งได้รับผลกระทบในการทำธุรกิจ ถูกรังเกียจเดียจฉัน จึบขอเสนอให้รัฐบาลใหม่เร่งผลักดันยุติการฟ้องคดีเพื่อปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ (SLAPP) และลดขั้นตอนในการเข้าถึงกองทุนยุติธรรมในแต่ละจังหวัดด้วย ส่ววนตัวห่วงเพราะในคำแถลงนโยบายของรัฐบาลไม่มีเรื่องสิทธิมนุษยชน และสิทธิชุมชน จึงเรียกร้องให้รัฐบาลใหม่พิจารณาให้ทางการไทยต้องยุติการใช้ความรุนแรง การข่มขู่การคุกคาม การจับกุมผู้หญิง และสนับสนุนสิทธิชุมชน รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs) ส่วนศาลต้องทบทวนคดีที่ตัดสินแล้วอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะคดีของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ถูกตัดสินว่ามีความผิด พร้อมลดความผิดฐานหมิ่นประมาท ให้สอดคล้องกับมาตรฐานในระดับสากล

สรารัตน์ เรืองศรี ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากสหพันธ์เกษตรภาคใต้ กล่าวว่า ตนเองถูกฟ้องปิดปากมากกว่า 30 คดี จึงขอให้รัฐบาลใหม่จริงใจและจริงจังในการแก้ปัญหาโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน และสิทธชุมชน พร้อมเสนอให้รัฐบาลไทยยุติการใช้ความรุนแรง จับกุมผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ในชุมชนโดยทันที สนับสนุนสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินของตนเอง รับผิดชอบนักปกป้องสิทธิที่ถูกฟ้องปิดปาก ทั้งด้านการเงิน และกระบวนการยุติธรรม

ธีรรัตน์ สำเร็จวานิชย์ สส.กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย ระบุว่าเราต้องเคารพสิทธิของผู้อื่น เพื่อให้สังคมอยู่ได้โดยสงบสุข ต่อต้านข่าวปลอมที่ไม่ได้มาจากพื้นฐานของข้อเท็จจริง โดยพรรคเพื่อไทยจะปัญหาเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร โดยเสนอกฎหมายคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ทำกองทุนยุติธรรมให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และใช้คณะกรรมาธิการเป็นเครื่องมือในการสอบสวนหาข้อเท็จจริง

” เราจะต้องเริ่มจากรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชน เป็นนโยบายหลักของพรรคเพื่อไทยที่เห็นตรงกันว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีปัญหาต้องแก้ไข ซึ่งนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีประกาศเจตนารมณ์ว่าการแก้ปัญหาต่าง ๆ ต้องมีกฎหมายที่มาจากประชาชน เพื่อประชาชน”

ชลธิชา แจ้งเร็ว สส.ปทุมธานี พรรคก้าวไกล เล่าว่าถูกดำเนินคดีทางการเมืองมากกว่า 28 คดี โดยส่วนใหญ่ถูกยกฟ้อง บางคดีที่เกิดขึ้นในปี 2558 แต่เพิ่งถูกรื้อฟื้น หรือเพิ่งจะมีคำพิพากษา สะท้อนถึงความล่าช้าในกระบวนการยุติธรรม เขาไม่ได้ต้องการแสวงหาข้อเท็จจริง เพียงแต่ให้เกิดความเหนื่อยล้าในการลุกขึ้นมาต่อสู้ ผลกระทบจากเป็นผู้ต้องหาถูกฟ้องร้องปิดปากคือ เสียเวลา เสียโอกาสในการทำงานและเรียน ซึ่งไม่ได้รับการเยียวยาใด ๆ จากรัฐ ยิ่งไปกว่านั้นคือผลกระทบต่อสภาพจิตใจ จนเกิดภาวะเครียดและกดดัน

พรรคก้าวไกลเห็นความสำคัญของการถูกฟ้องร้องปิดปาก เตรียมยื่นกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก เพิ่มนิยามว่าด้วยคดี SLAPP ผู้ที่ถูกฟ้องร้องสามารถยื่นคำร้องต่อศาลได้ เมื่อศาลเห็นว่าเป็นการถูกฟ้องร้องเพื่อปิดปากจะต้องยกคำร้องทันทีและมีมาตรการเยียวยา ทั้งนี้ยังจะเสนอให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา ในฐานความผิดการบิดเบือนกฎหมาย การใช้อำนาจโดยมิชอบในกระบวนการยุติธรรมของเจ้าพนักงานและคณะตุลาการ เสนอให้แก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 108 และ 108/1 ให้สิทธิในการประกันตัว ปล่อยตัวชั่วคราว และเงื่อนไขในการประกันตัว

ชลธิชา ยืนยันว่าพรรคก้าวไกลยังมีแนวคิดที่จะแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และมาตรา 116 เพราะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งและฟ้องปิดปาก

Related Posts

Send this to a friend