POLITICS

‘พิธา’ ประกาศ พร้อมเป็น นายก ฯ

‘พิธา’ ประกาศ พร้อมเป็น นายก ฯ เพื่อทำให้ประเทศไทยก้าวหน้าในอนาคต ลั่น แล้วเจอกันที่ทำเนียบรัฐบาล

วันนี้ (9 ก.ย. 65) นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ประกาศพร้อมเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ภายหลังการแสดงวิสัยทัศน์การบริหารประเทศแบบพรรคก้าวไกล ในงาน “ต้องก้าวไกล ให้ไทยก้าวหน้า” เพื่อการสู้ศึกเลือกตั้ง ปี2566

นายพิธา กล่าวว่า เรามาไกลเกินกว่าจะแพ้ และผมก็ไม่ได้มาเล่น ๆ เกินกว่าจะแพ้ด้วย ผมพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี ไม่ว่าท่านจะเป็นใคร ไม่ว่าท่านจะเป็นคนตัวเล็กตัวน้อย ไม่ว่าท่านจะเลือกผมหรือไม่ “ผมพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ทันสมัย เป็นนายกรัฐมนตรีที่จะทำให้คนเท่าเทียมกัน และพร้อมที่จะทำให้ประเทศก้าวหน้าในอนาคต แล้วเจอกันที่ทำเนียบรัฐบาลครับ”

Related Posts

Send this to a friend