POLITICS

สภาฯ แจงไม่ได้ละเลย ต่อการออกร่างกฎหมายคุ้มครองศาสนา หลังพระครูแจ้งความเอาผิดฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่

นายแพทย์สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร ชี้ แจงกรณีที่พระครูอมรธรรมทัต เจ้าอาวาสวัดพันอ้น ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองเชียงใหม่ ให้ดำเนินคดีกับ นายชวน หลีกภัย ประธานสภารัฐสภา รวมถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาทุกคน ในความผิดฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 เนื่องจากไม่มีการออกกฎหมายคุ้มครองพุทธศาสนาตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 67 ได้บัญญัติไว้

เนื่องจากเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ได้เข้ายื่นหนังสือพร้อมร่างพระราชบัญญัติอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ. …. ผ่านนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง แต่เวลาผ่านมา 1 ปี ยังไม่มีการนำร่างกฎหมายเข้าพิจารณา

นายแพทย์สุกิจชี้แจงว่า เป็นสิทธิที่จะดำเนินคดี และเข้าใจถึงเจตนาดีของท่านเจ้าอาวาสในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา แต่เป็นการเข้าใจผิดถึงอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา เนื่องจาก ประธานและสมาชิกต้องวางตัวเป็นกลางในการทำหน้าที่ กำกับดูแลกิจการของสภาฯ ดังนั้นการเสนอร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว เป็นดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ที่ผ่านมาไม่มีกฎมายที่ประธานสภาฯ หรือ ส.ว.เสนอเอง และไม่เคยมีมาก่อน

ทั้งนี้หลังนายศุภชัยรับเรื่องก็ได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปวัฒนธรรม ดำเนินการพิจารณาตั้งแต่ 3 ส.ค. 2563 และติดตามเป็นระยะ จนถึง 16 ก.ค.2564 ประธานกรรมาธิการการศาสนาฯ ได้มีหนังสือแจ้งกลับมาที่นายศุภชัย ว่าร่างที่เสนอมีหลักการและเหตุผลสอดคล้องกับร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ส่งเสริมพุทธศาสนิกชนในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาที่กรรมาธิการฯ ยกร่างเสร็จส่งให้สำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป และได้ทำหนังสือแจ้งพระครูเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ย้ำสภาฯดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ไม่ได้ละเลยต่อร่างที่เสนอมา และประธานสภาฯ ทุกสมัยไม่เคยเสนอกฎหมายด้วยตัวเอง

Related Posts

Send this to a friend