POLITICS

รองโฆษกรัฐบาลเผย ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง 12 เดือน สูงสุดในรอบ 39 เดือน

วันนี้ (9 มิ.ย. 66) น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนพฤษภาคม 2566 พบว่าปรับตัวดีขึ้นจากระดับ 55.0 เป็น 55.7 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12 และอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 39 เดือนนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา เนื่องจากผู้บริโภครู้สึกว่าเศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้นหลังจากที่การท่องเที่ยวฟื้น เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศมากขึ้นและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ ปรับตัวดีขึ้น

ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสหางานทำโดยรวม และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตอยู่ที่ระดับ 50.2 52.8 และ 64.2 ตามลำดับ ปรับตัวดีขึ้นทุกรายการเมื่อเทียบกับดัชนีในเดือนเมษายน ที่อยู่ในระดับ 49.4 52.0 และ 63.6 ตามลำดับ

“นโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้าเป้า ตรงจุดแนวโน้มการฟื้นตัวเศรษฐกิจจึงยังอยู่ในช่วงขาขึ้น โดยผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2566 ที่เป็นมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ระยะที่ 10 และสินเชื่อสำหรับอาชีพอิสระ ที่ได้ช่วยประชาชนมีความเชื่อมั่นในการจับจ่ายใช้สอย ผู้ประกอบการเดินหน้าต่อ สร้างงาน สร้างอาชีพและช่วยประคับประคอง โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ผู้มีรายได้น้อย เกษตรกรและประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง” น.ส.ทิพานัน กล่าว

Related Posts

Send this to a friend