POLITICS

สงกรานต์ ชวนเที่ยววัดไทยในโครงการ ‘อารามภิรมย์’

‘พวงเพ็ชร’ ชวนเที่ยวสงกรานต์ทั่วไทย ชู ‘อารามภิรมย์’ เที่ยววัดไทย ตามแนวคิดดี 4 ด้าน

วันนี้ (9 เม.ย.67) นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกิจกรรมสำคัญของรัฐบาลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการอารามภิรมย์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววัดไทยตามแนวคิด วัดดี 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านศรัทธา ด้านสถาปัตยกรรม ด้านธรรมชาติ และด้านปฏิบัติธรรม

นางพวงเพ็ชร กล่าวต่อว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการจัดเทศกาลมหาสงกรานต์ในปีนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลของไทย โดยเทศกาลนี้เป็นเป้าหมายที่ชาวต่างชาติเดินทางมาเข้าร่วมเฉลิมฉลองเป็นจำนวนมาก อีกทั้งปีนี้สงกรานต์ไทยยังได้ประกาศขึ้นทะเบียน UNESCO ให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ทุกพื้นที่ทั่วประเทศจึงมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ โดยประเทศไทยเรามีวัดสวยกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค ทั้งเมืองหลักและเมืองรอง เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญ ตักบาตร ขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล ในวัดสวยตามโครงการอารามภิรมย์และวัดใกล้บ้านได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งนี้ หลายวัดทั่วประเทศไทยมีกำหนดจัดกิจกรรมสงกรานต์ตามศรัทธาและความเชื่อของแต่ละพื้นที่ ดังนี้

1.ภาคกลาง พิธีแห่พระพุทธรูปสำคัญประจำ 5 พระอารามหลวงในกรุงเทพ ทางน้ำ ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวราราม วัดกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาส และ วัดระฆังโฆสิตาราม ในวันที่ 13-15 เม.ย.67

2.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมตักบาตร สักการะพระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร กิจกรรม “หาบน้ำเขื่อน ฮดพระธาตู” จ.ชัยภูมิ กิจกรรมตักบาตรทางน้ำ จ.นครราชสีมา เป็นต้น

3.ภาคเหนือ กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมตักบาตรรับอรุณ สรงน้ำพระพุทธรูปและพระอมตะเถราจารย์ จ.พิจิตร กิจกรรมสมโภชสรงน้ำพระหลักเมือง จ.น่าน เป็นต้น

4.ภาคตะวันออก กิจกรรมมหาสงกรานต์ตะปอม ตำนานแห่เกวียนผ้าพระบาท จ.จันทบุรี กิจกรรมประเพณีหาบสาแหรกใส่สำรับกับข้าว จ.ระยอง กิจกรรมสรงน้ำหลวงพ่อโสธร จ.ฉะเชิงเทรา เป็นต้น

5.ภาคใต้ กิจกรรมตักบาตรน้ำหอม วันสงกรานต์ จ.ตรัง กิจกรรมงานบุญเดือนห้า สรงน้ำพระพทธสิหิงค์ จ.นครศรีธรรมราช กิจกรรมผลัดเปลี่ยนอังสะและสรงน้ำพระ จ.สงขลา เป็นต้น

Related Posts

Send this to a friend