POLITICS

‘สาธิต’ ชี้ การพิจารณาร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.ถกเถียง-เห็นต่างได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบ รธน.

‘สาธิต’ ชี้ พิจารณาร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง และการเลือกตั้ง ส.ส.ต้องอยู่ภายใต้กรอบการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หวังที่ประชุมรัฐสภาเห็นชอบในวาระ 3 ระบุไม่กังวลการทำหน้าที่ประธาน เชื่อทุกฝ่ายมีวุฒิภาวะ

วันนี้ (9 มี.ค. 65) นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมาธิการฯในวันนี้ว่า เป็นการประชุมครั้งแรก โดยคาดว่าจะมีการหารือในเรื่องของแนวคิด และจะกำหนดวันเวลาของการประชุม โดยเบื้องต้นจะเสนอทางกรรมาธิการฯให้มีกำหนดการประชุมทุกวันพุธ เวลา 10.30-15.00น. และในวันพฤหัสบดี 09.00-14.00น. ทั้งนี้ได้ตั้งธงเอาไว้ว่าต้องการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว แต่ก็ต้องเปิดโอกาสให้ทางกรรมาธิการได้ถกเถียงในประเด็นที่มีความเห็นไม่ตรงกัน โดยจากนี้จะเริ่มเดินหน้าพิจารณาทันทีเพื่อไม่ให้กฎหมายเป็นเงื่อนไขปัญหาของความเห็นต่างหรือความขัดแย้ง ซึ่งจะขอใช้เวทีของกรรมาธิการในการทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อให้ความเห็นออกมาเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย

นายสาธิต ยังกล่าวถึงข้อถกเถียงเกี่ยวกับหมายเลขผู้สมัครว่า อย่างที่ทราบในกฎหมายเลือกตั้งอาจจะมีประเด็นที่ถกเถียงและเห็นต่างกันมาก แต่ทั้งหมดก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา ส่วนความเห็นต่างเรื่องหมายเลขผู้สมัครนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องมีการหารือกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องลงในรายละเอียดของกฎหมาย จึงยังไม่สามารถตอบได้ จึงจำเป็นที่จะต้องเข้าสู่การพิจารณาของกรรมาธิการ

“หลักการพิจารณา ร่มใหญ่คือกรอบกฎหมายรัฐธรรมนูญที่แก้แล้ว ร่มเล็กคือร่างหลักและในแต่ละร่างที่จะต้องมาพิจารณาร่วมกัน ส่วนใครจะขอเสนอแก้ไข เพิ่มเติม หรือตัด อันนี้เป็นเรื่องของกรรมาธิการอยู่แล้ว และเสียงส่วนใหญ่จะร่วมกันพิจารณา ซึ่งเป็นไปตามกลไกของกรรมาธิการ” นายสาธิต กล่าว

ส่วนเมื่อผ่านการพิจารณาในวาระที่ 3 แล้วหากจะต้องส่งร่างกฎหมายไปยังองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่ามีส่วนใดขัดหรือแย้งหรือไม่นั้น กังวลว่าจะเป็นเหตุให้ร่างกฎหมายดังกล่าวมีปัญหาหรือไม่ นายสาธิต กล่าวว่า การปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายก็ต้องเดินไปตามรัฐธรรมนูญ ส่วนความเห็นในวาระที่ 3 ตนยังเชื่อว่าหากผ่านกรรมาธิการแล้ว ที่ประชุมร่วมรัฐสภาคงมีความเห็นแล้วให้ความเห็นชอบการแก้ไขของกรรมาธิการ เพราะกรรมาธิการมาจากตัวแทนของทุกส่วน ทั้ง ส.ว. ฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล และพรรคการเมือง ซึ่งในเมื่อรัฐสภาตั้งตัวแทนเข้ามาร่วมพิจารณาแล้ว ก็หวังว่ารัฐสภาจะร่วมกันเห็นชอบ และทราบตามเสียงส่วนใหญ่และเสียงข้างน้อย

อย่างไรก็ตาม นายสาธิต มั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการควบคุมการประชุมได้ เพราะทุกฝ่ายมีวุฒิภาวะ ส่วนการตกลงกันในแต่ละเนื้อหาและประเด็นที่เป็นเหตุผลเชื่อว่าทุกฝ่ายต้องการให้กฎหมายนี้เสร็จโดยเร็ว และเข้าใจในกลไกของกรรมาธิการ จึงไม่กังวลอะไร เพราะในเวทีนี้มีข้อยุติ มีการลงมติในประเด็นที่ตกลงกันไม่ได้ ส่วนใครจะสงวนความเห็นก็เป็นสิทธิ ดังนั้นกลไกนี้สามารถเดินได้อย่างเต็มที่อยู่แล้ว

Related Posts

Send this to a friend