POLITICS

ดีเดย์ 27 ก.พ. ส.ส.ปชป.ไขก็อกเพิ่ม 7 รายเตรียมย้ายซบ ‘รวมไทยสร้างชาติ’

ดีเดย์ 27 ก.พ. ส.ส.ประชาธิปัตย์ ไขก็อกเพิ่มอีก 7 รายเตรียมย้ายซบ ‘รวมไทยสร้างชาติ’ รังสิมา-เจือ-อัครเดช ถ่ายรูป ยืนยันไปชัวร์ย้ายแน่

วันนี้ (9 ก.พ. 66) มีรายงานข่าวว่า กลุ่ม ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในเบื้องต้น จำนวน 7 คน ที่จะย้ายไปอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.)ได้หารือร่วมกันพร้อมมีมติว่า จะยื่นใบลาออกจากส.ส.และสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์พร้อมกันในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ นี้ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของสมัยประชุมสภา โดยสภาฯ จะปิดสมัยประชุมตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมเป็นต้นไป

สำหรับ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ที่จะลาออก ประกอบด้วย 1.น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ส.ส.นครศรีธรรมราช ลูกสาวนายมาโนชญ์ วิชัยกุล อดีต.ส.ส.นครศรีธรรมราชหลายสมัย 2.น.ส.วชิราภรณ์ กาญจนะ ส.ส.สุราษฎร์ธานี ลูกสาวนายชุมพล กาญจนะ อดีต ส.ส.หลายสมัย ปัจจุบันเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรค 3.นายเจือ ราชสีห์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 4 น.ส.รังสิมา รอดรัศมี ส.ส.สมุทรสงคราม 5.นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี 6.แม่เลี้ยงติ๊ก นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ 7.นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ ส.ส.ตาก

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ส.ส.กลุ่มดังกล่าวจะขอลาออกไปพรรครวมไทยสร้างชาตินานแล้ว แต่ถูกพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ห้ามไว้ให้ทำงานในสภาฯ ให้เสร็จสิ้นไปก่อน ซึ่งเมื่อครบกำหนดปิดสมัยประชุมในวันที่ 28 กุมภาพันธ์จึงจะพร้อมใจกันลาออก

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ คณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา(พรฎ.)ปิดสมัยประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 2 พ.ศ…. ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2566 เป็นต้นไป ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ซึ่งเป็นการดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 121 บัญญัติให้ 1 ปี มีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภา 2 สมัย สมัยหนึ่งให้กำหนดเวลา 120 วันในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ จึงสมควรที่จะกำหนดให้ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 66 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม มีรายงานเพิ่มเติมด้วยว่า ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์บางคนได้แสดงออกว่าต้องการย้ายไปสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติแน่นอน 100 % โดยระหว่างการประชุมสภาฯได้เข้าไปถ่ายรูปกับป้ายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติ พร้อมกับส่งต่อภาพถ่ายให้กันเพื่อยืนยันความชัวร์ อาทิ น.ส.รังสิมา รอดรัศมี ส.ส.สมุทรสงคราม นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี และ นายเจือ ราชสีห์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็นต้น

Related Posts

Send this to a friend