POLITICS

จีนเปิดด่านตงซิงนำเข้าผลไม้ไทยพรุ่งนี้ เอาจริง หากพบเชื้อโควิดระงับนำเข้า 1 เดือน

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า แม้ขณะนี้จีนอนุญาตให้มีการนำเข้าผลไม้ไทยทั้ง 4 ด่าน คือ ด่านโหย่วอี้กวน (จำกัดรถนำเข้าไม่เกิน 100 คัน/วัน) , ด่านโม่ฮาน (อยู่ระหว่างทดลองแต่จำกัดจำนวนรถนำเข้า) , ด่านรถไฟผิงเสียง และด่านตงซิง แต่ได้เน้นย้ำให้เข้มงวดตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อโควิด-19 ในสินค้านำเข้าอย่างเคร่งครัด โดยขอให้ผู้ประกอบการส่งออกยึดแนวปฏิบัติ ป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 ตามแนวทางของ FAO และ WHO โดยเฉพาะศุลกากรผิงเสียงของจีน ที่มีมาตรการเข้มงวดมาก หากตรวจพบเชื้อโควิด-19 ในตู้สินค้า จะระงับนำเข้าสินค้าเป็นเวลา 1 เดือน

กรมวิชาการเกษตรจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืช ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19 ในขณะปิดตู้สินค้า ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ด่านตรวจพืชกรมวิชาการเกษตรได้ออกใบรับรองสุขอนามัยพืช เพื่อส่งผลไม้ไทยไปจีนไปแล้ว 216 ชิปแมนท์ ส่วนการเปิดด่านตงซิง ในวันที่10 มกราคมนี้ จะทำให้ผู้ส่งออกผลไม้มีทางเลือกในเส้นทางการส่งออกที่สะดวกและคล่องตัวมากขึ้น สามารถระบายตู้สินค้าที่ติดอยู่หน้าด่านจีนได้เร็วขึ้น โดยหากผู้ประกอบการส่งออกต้องการเปลี่ยนด่านส่ง และจะขอใบแทนในการรับรองสุขอนามัยพืชเพื่อส่งออกด่านตงซิง สามารถติดต่อด่านตรวจพืชเดิมที่ได้ยื่นขอไว้ ซึ่งกรมวิชาการเกษตรพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้

Related Posts

Send this to a friend