POLITICS

รมว.แรงงานพบปะเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี หารือขยายตลาดแรงงาน

วันนี้ (8 ธ.ค. 64) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ พบปะและหารือข้อราชการด้านแรงงานกับ นายวราวุธ ภู่อภิญญา เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่ารัฐบาลมอบหมายให้ตนเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เดินทางมาพบปะหารือและเปลี่ยนข้อราชการด้านแรงงานกับท่านเอกอัครราชทูต ในนามกระทรวงแรงงานขอขอบคุณท่านเอกอัครราชทูต ที่ให้การดูแลท่านอัครราชทูตที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของฝ่ายแรงงาน รวมถึงดูแลแรงงานไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่เหมาะสม ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย 

รวมทั้งขอบคุณที่ท่านเอกอัครราชทูต เรียนเชิญให้เป็นประธานงานฉลองความสัมพันธ์ไทย – ยูเออี ครบรอบ 45 ปีขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคมนี้ เวลา 19.30 น. ที่ Thai Pavilion ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงาน รวมถึง ประชาสัมพันธ์ถึงฝีมือและความสามารถของแรงงานไทย ผลักดันการขยายตลาดแรงงาน สร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่คนไทย ซึ่งจะนำรายได้กลับสู่ประเทศไทย 

ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงความเป็นไปได้ในโอกาสของแรงงานไทยในการมาทำงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เนื่องจากแรงงานไทยเป็นที่ยอมรับของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเฉพาะสาขางานภาคธุรกิจบริการ เช่น นวด สปา พ่อครัว แม่ครัวไทย ฯลฯ ซึ่งยูเออีเองเป็นประเทศที่ต้องการแรงงานต่างชาติสูงในหลายภาคส่วน และโดยเฉพาะสาขาที่แรงงานไทยเป็นที่ยอมรับ จึงเห็นควรให้มีโครงการความร่วมมือและหารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดส่งแรงงานไทยมาทำงานในยูเออี ในการกำหนดโควตานำเข้าแรงงานโดยเฉพาะในภาคธุรกิจบริการ ที่แรงงานไทยมีความสามารถและศักยภาพสูง เพื่อให้แรงงานไทยมีสัดส่วนในตลาดแรงงานยูเออีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาแรงงานลักลอบทำงานผิดกฎหมายได้อีกด้วย 

รวมถึง สานต่อการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข MOU การจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานใน UAE ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาระหว่างกรมการจัดหางาน และกระทรวงทรัพยากรมนุษย์ และส่งเสริมการจ้างงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตเพื่อพัฒนาประเทศไทย ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย

Related Posts

Send this to a friend