PUBLIC HEALTH

ศบค.ส่วนหน้า ประชุมเตรียมพร้อมเปิดเรียน On Site ให้ได้มากที่สุด 16 ธ.ค.นี้

วันนี้ (8 ธ.ค. 64) ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.ส่วนหน้า) เป็นประธานการประชุม ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และผลการฉีดวัคซีน และแนวทางเตรียมความพร้อมเปิดสถานศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ ในพื้นที่ 5 จังหวัด คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา อย่างเต็มรูปแบบ

การประชุมครั้งนี้ มีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหารือ เพื่อบูรณาการแนวทางเปิดเรียน ของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อนเสนอ ศบค.ชุดใหญ่พิจารณา ในวันที่ 13 ธันวาคมนี้ 

พลเอก ณัฐพล กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดีขึ้นตามลำดับ แต่ยังคงเป็นไปอย่างช้าๆ ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส มีแนวโน้มอยู่ในช่วงขาลง ส่วนสงขลาและสตูล ยอดยังทรงอยู่ ขณะที่การฉีดวัคซีนก็มีความครอบคลุมมากขึ้น โดยจากการหารือกับหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ เพื่อเร่งรัดให้มีการเปิดเรียนแบบ on site นั้น ขณะนี้ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีโรงเรียนกว่า 5 พันแห่ง สามารถเปิดเรียนได้เพียง 104 แห่งเท่านั้น

ที่ประชุมจึงได้หารือ เสนอให้จัดทำโมเดลปรับหลักเกณฑ์การเปิดเรียน On Site ของเฉพาะพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยคำนึงถึงวิถีชีวิตของประชาชน และให้ตรงกับหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาศึกษาธิการ ที่กำหนดเป้าหมายให้มีสัดส่วนผู้ได้รับวัคซีน โควิด-19 แบ่งเป็นสัดส่วนบุคคลากรทางการศึกษา 85% นักเรียน 85% ชุมชนโดยรอบ 70% หากผ่านการประเมิน ให้ดำเนินการเปิดเรียนในบางพื้นที่ เปิดบางโรงเรียน และเปิดเรียนบางชั้นเรียนก่อน ให้ได้มากที่สุด ภายในกลางเดือนธันวาคมนี้ โดยเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 ที่จะต้องเตรียมความพร้อมสอบเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย

Related Posts

Send this to a friend