POLITICS

ครม.เห็นชอบเปิดด่านเพิ่ม 7 แห่งแก้ปัญหา จราจรบริเวณด่านส่งสินค้าข้ามพรมแดนไปจีน

วันนี้ (8 ก.ย.64) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบริเวณด่านพรมแดน ซึ่งทำให้การผ่านแดนใช้เวลานานส่งผลกระทบต่อสินค้าเกษตรไทย ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ (7 ก.ย.) ได้เห็นชอบเพิ่มจุดนำเข้าและส่งออกในภาคผนวกของพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบสำหรับการส่งออกและนำเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่ 3 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้หารือกับสำนักงานศุลากรจีน มีความเห็นชอบร่วมกันเพิ่มจุดนำเข้าและส่งออกจำนวน 7 ด่าน คือ

โดยจีนเพิ่มจุดนำเข้าและส่งออก จำนวน 6 ด่าน ดังนี้ 1.ด่านหลงปัง 2.ด่านรถไฟโม่ฮาน 3.ด่านสุยโข่ว 4.ด่านเห่อโข่ว 5.ด่านรถไฟเห่อโข่ว และ6.ด่านเทียนป่าว โดยด่านที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นการเตรียมความพร้อมการเปิดด่านสากลใหม่ของจีน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกทำให้ผู้ส่งออกผลไม้ไทยนำผลไม้เข้าจีนได้รวดเร็วขึ้น

สำหรับไทยเพิ่มจุดนำเข้าและส่งออก จำนวน 1 ด่านได้ แก่ด่านหนองคาย เพื่อรองรับการส่งสินค้าผ่านรถไฟความเร็วสูงของลาว-จีน

Related Posts

Send this to a friend