POLITICS

‘กลุ่มภาคีสีรุ้งเพื่อการสมรสเท่าเทียม’ ยื่นหนังสือ ปธ.รัฐสภา ชี้ ควรให้สิทธิขั้นพื้นฐาน ปชช.ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

วันนี้ (8 มิ.ย. 65) กลุ่มภาคีสีรุ้งเพื่อการสมรสเท่าเทียม ยื่นหนังสือต่อประธานรัฐสภา นำโดยนายพรหมศร วีระธรรมจารีและนางสาวชญาธนุส ศรทัตต์ ขอสภาผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม เพื่อเป็นกฎหมายรับรองสิทธิก่อตั้งครอบครัวตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

นายพรหมศร กล่าวว่า วันนี้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียมในรัฐสภา ซึ่งรัฐมนตรีได้นำร่างพระราชบัญญัตติคู่ชีวิตมาใช้ดูควบคู่ด้วย สิ่งที่เราร้องขอไม่ใช่สิ่งที่เกินกว่ามนุษย์คนหนึ่งควรจะได้รับ ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศไม่ได้แตกต่างจากคนอื่น มีความคิด จิตใจเหมือนกัน และสิ่งที่สำคัญมากไปกว่านั้น การได้รับ พรบ. สมรสเท่าเทียม เป็นยืนยันสิทธิความเป็นมนุษย์ของตัวเราเอง ยืนยันว่าประเทศมีความเจริญก้าวหน้าทางสิทธิมนุษยชนอย่างเต็มรูปแบบ

นายพรหมศร กล่าวต่อว่า เหตุผลที่ไม่เอาพรบ. คู่ชีวิต เพราะมีหลายข้อหลายอย่างขาดหายไป สิ่งที่ได้รับเหมือนทอดทิ้งให้เราเป็นพลเมืองชั้นสอง เราเรียกร้องในฐานะที่คน ๆ หนึ่งที่จ่ายภาษีควรจะได้รับเท่านั้น และหวังว่าสมาชิกผู้แทนราษฏร พรรคการเมือง สมาชิกวุฒิสภา จะมองเห็นและยกระดับความเป็นมนุษย์ในตัวพวกเรา และอย่าถือเป็นของขวัญแต่คือการคืนสิทธิและเติมความเป็นคนให้กับเราอย่างเต็มรูปแบบ

นางสาวชญาธนุส ระบุว่า พรบ. คู่ชีวิตเป็นการให้สิทธิแค่ในนาม ไม่ได้ให้สิทธิ์เราอย่างเต็มที่กฎหมายนี้กีดกันเราและมอบให้กับคนส่วนหนึ่งเท่านั้น อยากฝากถึงรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรทุกท่าน ช่วยคืนสิทธินี้ให้กับประชาชนทุกคน

Related Posts

Send this to a friend