POLITICS

’ภาคีทวงคืนน้ำพริกปลาทู’ ยื่น ปธ.รัฐสภาเร่งควบคุมดูแลการจับสัตว์วัยอ่อน

’ภาคีทวงคืนน้ำพริกปลาทู’ ยื่นหนังสือถึงประธานรัฐสภาและกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม เร่งให้ควบคุมดูแลการจับสัตว์วัยอ่อน ที่กระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของไทย

วันนี้ (8 มิ.ย. 65) นายปิยะ เทศแย้ม นายกสมาพันธ์สมาคมพื้นบ้านแห่งประเทศไทยและกลุ่มภาคีเครือข่ายทวงคืนน้ำพริกปลาทู เดินทางมายื่นหนังสือต่อประธานรัฐสภาและกรรมธิการสิ่งแวดล้อม ให้รัฐควบคุมดูแลการจับสัตว์น้ำเศรษฐกิจวัยละอ่อนตามพระราชกำหนดการประมงมาตรา 57

นายปิยะ กล่าวว่า ตลอด 13 วันที่ล่องเรือมาจากปัตตานีผ่านทะเลอ่าวไทย จนถึงรัฐสภาในวันนี้เป็นการเดินทางที่ยากลำบาก ผ่านอุปสรรคมากมาย แต่เราฝ่าฟันมาถึงรัฐสภาได้ ซึ่งเรื่องสำคัญที่มายื่นหนังสือในวันนี้คือเรียกร้องให้หยุดยั้งการทำประมงผิดกฎหมาย ให้รัฐบาลทำตามพระราชกำหนดการประมงมาตรา 57 เมื่อปรากฏว่า บุคคลใดกระทำผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า กระทำการเช่นว่านั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจจับกุมผู้นั้นพร้อมด้วยเรือ เครื่องมือทำการประมง สัตว์น้ำ และสิ่งอื่นๆที่ใช้ในการกระทำความผิดเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย จึงเรียนมายังท่านประธานสภาให้ดำเนินการดังนี้
1.สนับสนุนและติดตามกระบวนการแก้ไขปัญหาสัตว์น้ำเศรษฐกิจวัยอ่อนผ่านกระบวนการรัฐสภา

  1. แจ้งเวียนสำเนาเอกสาร “ทวงคืนน้ำพริกปลาทู หยุดจับ หยุดซื้อ หยุดขาย สัตว์น้ำเศรษฐกิจวัยอ่อนสู่การจัดการอาหารทะเลไทยอย่างยั่งยืน เนื่องในวันมหาสมุทรโลก ๒๕๖๕” ถึงสมาชิกรัฐสภา ตามเอกสารที่แนบมาด้วยแล้ว

นายปิยะ กล่าวต่อว่า หวังว่าครั้งนี้จะกดดันให้กลไกทางรัฐสภาดำเนินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่สูญเปล่า เราเชื่อว่าประเทศไทยจะดำรงไว้ซึ่งความมั่นคงทางอาหาร และในนามสมาคมสมาพันธ์แห่งประเทศไทยจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด

ด้านนายราเมศ รัตนะเชวง เลขานุการประธานรัฐสภา ระบุว่า มารับหนังสือจากภาคีทวงคืนน้ำพริกปลาทู และจะนำเรียนต่อรัฐสภาต่อไป เราต้องรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด จึงขอตัวแทนจากภาคี 30-40 ท่าน ขึ้นไปห้องประชุมพร้อมรับฟังปัญหาต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลให้ประธานรัฐสภาดำเนินการตามกลไลในรัฐสภาต่อไป

เรื่อง: สริตา เรืองจิต
ภาพ: พุฒิพงศ์ ธัญญพันธุ์

Related Posts

Send this to a friend