POLITICS

แรงงานแพลตฟอร์มออนไลน์ ร้องนายกฯ ขอฉีดวัคซีน ตรวจโควิดฟรี เงินเยียวยา

กลุ่มแรงงานบนแพลตฟอร์มออนไลน์ นำแม่บ้าน ไรเดอร์ หมอนวด ยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผ่านนายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง/กรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลจัดให้แรงงานเข้าถึงการตรวจหาเชื้อโควิด-19  โดยไม่ต้องลงทะเบียน

โดยยื่นข้อเสนอรัฐบาล ให้กลุ่มแรงงานบนแพลตฟอร์มเข้าถึงการตรวจวัคซีนโดยไม่มีเงื่อนไข และไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถตรวจหาเชื้อโควิค-19 ซ้ำได้จนกว่าจะได้รับวัคซีนครบ พร้อมกับ ให้รัฐบาลจัดทำวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อลดความรุนแรงของ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับแรงงานทุกแพลตฟอร์มทุกสาขาอาชีพ  ให้แรงงานสามารถกลับไปทำงานได้ตามปกติ และปลอดภัยลดความเสี่ยงในการกระจายของเชื้อโรค เนื่องจากแรงงานบนแพลตฟอร์มต้องสัมผัสกับประชาชนเป็นส่วนมาก 

นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้รัฐบาลจำกัดไม่ให้เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นในการรักษาพยาบาล และให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วเหมาะสมตามอาการ รวมไปถึงพิจารณาสั่งจ่ายเงินเยียวยาเฉพาะหน้าในจำนวนที่เหมาะสมต่อการยังชีพ โดยไม่ต้องมีการพิสูจน์เงื่อนไขหรือความเดือดร้อน 

นอกจากนี้ ขอให้พิจารณาสถานะการจ้างงานของแรงงาน ให้ตรงกับการใช้งานจริง และสิทธิแรงงานให้ตรงกับความเป็นธรรมด้วย

Related Posts

Send this to a friend