POLITICS

เลขาฯ กกต. รับเลือกตั้งล่างหน้ามีความผิดพลาด หากพรรคการเมืองจะฟ้องก็เป็นสิทธิ

เลขาฯ กกต. พาสื่อชมการคัดแยกบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า รับมีความผิดพลาด ส่วนพรรคการเมืองจะฟ้อง กกต.หรือไม่นั้น เป็นสิทธิของพรรค

วันนี้( 8 พ.ค.66) ที่ศูนย์ปฏิบัติการคัดแยกบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า ณ ไปรษณีย์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการ กกต. และนายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ไปรษณีย์ไทย พาสื่อมวลชนร่วมสังเกตการณ์ร่วมการคัดแยกซองในการเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้า

นายแสวงกล่าวถึงภาพรวมผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงว่า มีผู้ใช้สิทธิรวมทั้งสิ้น 91.83% โดยแบ่งเป็นการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขต 2,014,903 คน จากจำนวนทั้งสิ้น 2,235,830 คน คิดเป็น 91.83% และลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต 57,362 คนจากจำนวน 67,086 คนคิดเป็น 94.37%

ด้านไปรษณีย์ไทยได้มีการเปิดเผยระบบติดตามการรับเข้าบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต โดยระบุว่า การขนส่งบัตรเลือกตั้งถึงไปรษณีย์ หลักสี่ ทั้งหมด 452 งาน จาก 473 งาน คิดเป็น 95.56% เปิดถุงคัดแยกแล้ว 83 งาน โดยรับเข้าระบบขนส่งเป็นจำนวน 57 งาน คิดเป็น 12.05% และอยู่ในระหว่างขนส่งไปยัง กกต.ประจำจังหวัดต่างๆ 20 งาน คิดเป็น 4.23%

ไปรษณีย์ยังได้เปิดเผยรายงานการรับบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร โดยระบุว่ามีการรับบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจากเมืองต่างๆ ทั่วโลกเป็นจำนวน 71 จาก 94 เมือง คิดเป็น 75.53% โดยสรุปเป็น 53 ประเทศจากทั้งหมด 66 ประเทศ คิดเป็น 80.3%

สำหรับระบบการเฝ้าติดตามศูนย์ปฏิบัติการคัดแยกซองใส่บัตรเลือกตั้งนั้น กกต. เปิดเผยว่า มี CCTV มากกว่า 25 ตัว และมีจอ Dashboard ในการติดตามการคัดแยก ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนำในทุกเส้นทางที่รถไปรษณีย์ขนส่ง รวมถึงมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังการคัดแยกตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับขั้นตอนการคัดแยกซองใส่บัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ในเขต และนอกราชอาณาจักรนั้น ไปรษณีย์ไทย เปิดเผยว่าจะมีการใช้ถุงสีฟ้าในการคัดแยกซองใส่บัตรเลือกตั้งใหม่ และทำการเช็คยอดโดยนับสอบทวนจำนวน 3 รอบว่าจำนวนซองใส่บัตรถูกต้องตามบัญชีต้นขั้วหรือไม่ เสร็จแล้วจึงเรียงใส่กระบะ บรรจุลงถุงที่มีการเฝ้าระวังติดตาม และคัดแยกไปสู่เขตเลือกตั้งจำนวน 400 เขต ทั่วประเทศ

ไปรษณีย์ไทย ยังระบุอีกว่าตามแผนเดิมนั้น บัตรเลือกตั้งล่วงหน้าจะเข้ามาสู่ระบบของไปรษณีย์กลางตั้งแต่เมื่อคืนวาน (7 พ.ค.) ภายหลังการปิดหีบ ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการคัดแยกตั้งแต่วันที่ 7-10 พ.ค. พร้อมส่งมอบไปที่เขตเลือกตั้ง 400 เขตในวันที่ 11-12 พ.ค. ส่วนการคัดแยกบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรนั้นก็จะมีขั้นตอนที่คล้ายกับการคัดแยกบัตรเลือกตั้งล่วง แต่จะมีกรรมการ 3 ฝ่ายจากสามฝ่ายประกอบด้วย กรมการกงสุล กกต. และไปรษณีย์ไทย ในการทำงานร่วมกัน

โดยในระหว่างการคัดแยกซองใส่บัตรเลือกตั้งนั้น จะมีการเช็คยอดกับจำนวนต้นขั้วที่รายงานเข้ามาที่ กกต. ตั้งแต่กระบวนการรับซิอมาที่ไปรษณีย์ไทยซึ่งตอนปิดถุงจะมีการบันทึกฉบับของซองอีกครั้ง ซึ่งตัวเลขของทั้งจำนวนต้นขั้ว และจำนวนซองใส่บัตรจะกระทบยอดกันโดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่มีเหตุผิดปกติว่า บัตรเพิ่ม หรือบัตรลดแต่อย่างใด

ส่วนจากกระแสของโซเชียลที่มีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ในหลายเขตเลือกตั้งมีปัญหาว่า ไม่ได้ระบุเขต หรือกรอกรหัสเขตเลือกตั้งก่อนหย่อนลงในหีบ นายแสวงระบุว่า หากกรอกข้อมูลไม่ครบ ในศูนย์ปฏิบัติการคัดแยกจะมีโต๊ะสำหรับเจ้าหน้าที่ กกต.ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อวินิจฉัยซองแต่ละฉบับที่มีความไม่ชัดเจน ส่วนจะมีซองที่ไม่ได้กรอกอะไรเลยหรือไม่ คาดว่าไม่น่ามี เพราะก่อนการจัดส่งให้ไปรษณีย์ต้องมีการเช็คกับต้นขั้วที่หน่วยอยู่แล้ว

นายแสวงยังกล่าวต่อว่า “ยอมรับว่าขั้นตอนการวินิจฉัยยุ่งยาก แต่ก็มีทีมงานที่ถูกตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะให้มาตรวจสอบเรื่องนี้ นี่คือระบบการตรวจเช็ค ซึ่งมีหลายขั้นตอน อย่างน้อยบัตรต้องเท่ากัน ยืนยันว่าจะรักษาทุกคะแนนเสียงของประชาชนตามเจตนารมณ์ที่ได้ลงคะแนนเอาไว้“

ส่วนวันที่ 14 พ.ค. จะไม่ให้เกิดความผิดพลาดอีก โดยในวันดังกล่าว การบริหารการเลือกตั้งจะจัดการได้ง่ายกว่านี้ เพราะไม่ต้องมีซองสำหรับส่งไปตามเขตเหมือนการเลือกตั้งล่วงหน้า รวมถึงมีหีบให้หย่อนบัตรทั้ง 2 ใบ ทั้งแบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งจะทำให้ประชาชนไม่เกิดความสับสน

นายแสวงยังกล่าวว่า “เรื่องหีบไม่ใช่ประเด็น เพราะถ้าหากจ่าหน้าซองถูกต้องก็จะไม่เกิดความผิดพลาด โดยที่ทาง กกต. ได้ตระหนักเรื่องนี้ และกำชับให้มีการตรวจสอบแล้ว “

ส่วนข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยของคะแนนนายแสวง กล่าวว่าในซองใส่บัตรเลือกตั้งล่วงหน้านั้นจะมีช่องสำหรับ กปน.เซ็นชื่อ และเอาเทปใสติดไว้ นั่นหมายความว่า ถ้าใครไปทำอะไรกับซองเราจะทราบทันที

เมื่อสื่อมวลชนถามถึงกระแสในทวิตเตอร์ที่มีการถามว่า กกต. มีไว้ทำไม นั้นแสวงตอบว่าเป็นเพียงความรู้สึกของประชาชนที่มองเราแบบนั้น ส่วนกรณีที่พรรคก้าวไกลจะฟ้องร้องหาก กกต. มีความผิดพลาด นายแสวงกล่าวว่าก็เป็นสิทธิของพรรคการเมือง

Related Posts

Send this to a friend