POLITICS

นายกฯ บอก คดี ‘ปารีณา’ เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรม

นายกฯ บอก คดี ‘ปารีณา’ เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรม ถือเป็นบรรทัดฐานใหม่ ไม่ใช่เฉพาะนักการเมือง

วันนี้ (8 เม.ย. 65) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณีที่นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ อดีต ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองจากกรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน ว่า เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรม ต้องอยู่ด้วยกฎหมายจึงต้องระมัดระวัง ซึ่งวันนี้หลายอย่างเกิดบรรทัดฐานใหม่ขึ้นมา ถือเป็นการเปลี่ยนแปลง จึงต้องระมัดระวังอย่างถึงที่สุด หลายอย่างก็บอกมาแล้วไง

ส่วนจะมีการป้องปรามอย่างไรนั้น นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ทุกคนไม่ใช่เฉพาะแค่นักการเมืองที่ต้องเคารพกฎหมาย อะไรที่ทำมาแล้วผิดก็รู้ตัวเองกันอยู่แล้ว ขอให้แก้ไขปัญหาให้ถูกต้อง เราไม่ได้เอาตายและเลือกปฏิบัติ และไม่ใช่เรื่องที่ตนไปดำเนินการ เพราะเป็นเรื่องที่ฟ้องร้องกันมา ในกระบวนการยุติธรรมก็ทำของเขาอยู่ นี่คือสิ่งที่ตนได้ดำเนินการมาตลอด ในระยะเวลาของตน ให้ทุกคนได้ทำงานตามนโยบายของรัฐบาล และนายกรัฐมนตรีในทุกพื้นที่

Related Posts

Send this to a friend